SAMrevista: Servei d'Assistència Municipal, núm. 16

Submitted 7 anys 3 mesos ago by jejimenez.
Editor: 
Diputació de Tarragona
Any edició: 
2002
Nombre de pàgines: 
30

  • JOSEP GONZÁLEZ ESCODA: Calendari
  • Breus
  • TINET, Premi Nacional d'Internet 2002
  • NEUS OLLÉ POVILL: Subjectes passius de les taxes: a títol de contribuents o a títol de substituts
  • JOSEP M. SERÓ DOMÈNECH, M. PAU BACHILLER RIVERA: comptabilitat local i comptabilitat de l'estat: principals diferències (1a part)
  • OCTAVI BONO GISPERT: La capacitat de carrega com a instrument d'anàlisi al servei de la Planificació Turística
  • IOLANDA GUIMERÀ MELICH: La Llei general d'estabilitat pressupostària i la seva aplicació a l'àmbit local
  • FRANCESC PROS FRANCESCH, NÚRIA ROVIRA COSTAS: El perquè i el com de l'agenda 21 local. La peculiar i innovadora experiència de Santa Oliva

SAM16.pdf [PDF]