SAMrevista: Servei d'Assistència Municipal, núm. 17

Submitted 7 anys 3 mesos ago by jejimenez.
Editor: 
Diputació de Tarragona
Any edició: 
2003
Nombre de pàgines: 
34

  • JOSEP GONZÁLEZ ESCODA: Calendari
  • Breus
  • EUGENI PEREA SIMÓN: Els arxius municipals i les Diputacions
  • PERE-JOAN TORRENT RIBERT: La responsabilitat de l'ajuntament per tolerar obres il·legals prescriu un any després de prescriure la infracció urbanística
  • ENRIC BRULL ALABART: La gestió de personal per competències
  • EUGÈNCIA DÍEZ RODRÍGUEZ: Incidència en l'administració local de la Llei de pressupostos i d'acompanyament de l'Estat i la Generalitat de Catalunya per a l'any 2003
  • JOSEP M. SERÓ DOMÈNECH, M. PAU BACHILLER RIVERA: Comptabilitat local i comptabilitat de l'estat: principals diferències (2a part)
  • MANEL JARDÍ BOQUERA, JOAN CARLES BERTOMEU BLANC: Comentaris a la reforma de la Llei d'hisendes locals
  • JOAQUIM QUERALT I BASTERRA: L'ordenació de l'activitat turística al municipi: l'experiència de Montblanc, un cas de marcada transversabilitat
  • JOSEP M. GRAU MONNÉ: Rendició de comptes de la societat mercantil de capital íntegre d'una entitat local

SAM17.pdf [PDF]