SAMrevista: Servei d'Assistència Municipal, núm. 30

Submitted 6 anys 8 mesos ago by jejimenez.
Editor: 
Diputació de Tarragona
Any edició: 
2008
Nombre de pàgines: 
31
Preu: 
0.00€

Sumari:

SAMcalendari

Notícies

ROSA M. RICOMÀ VALLHONRAT: El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona, una institució al servei de la societat

JOSEPA ZAMORA BARCELÓ i ÀLEX GRAU ORTS: L'escenari actual del temps de treball a les administracions públiques locals després de l'EBEP

ANNA MAGNET PLANAS: El conveni col·lectiu del personal laboral al servei dels ens locals

SÍLVIA ARROYO APARICIO i EDUARD SOLER GARCIA DE OTEYZA: El reconeixement de les nostres àrees de lleure com a recurs turístic pels seus valors naturals i culturals

JAUME BORJA i CARLES: La subrogació dels deures urbanístics. El cas concret de les quotes d'urbanització

JAVIER CRUZ TORRES: El perfil del contractant. La informació sobre contractació pública a través d'Internet

JAVIER BOLINCHES VIZCAINO: Quadre sinòptic de la publicitat de les licitacions segons el procediment d'adjudicació per raó del valor estimat dels contractes

JEAN-FRANÇOIS POUGET: El repte de la funció de disponibilitat i reserves. El cas francès de l'Erau

Entrevista: Federico Andrés López de la Riva Carrasco

SAM30.pdf [PDF]