Toponímia de Gandesa i el seu terme municipal

Submitted 10 anys 3 mesos ago by mvazquez.
Editor: 
Diputació de Tarragona
Any edició: 
1976
Número edició: 
1
Nombre de pàgines: 
199

Sumari:

Índex d'abreviatures

toponímia de Gandesa i el seu terme municipal

Gandesa com a nucli de població

Origen del nom

Configuració urbanística futura i actual

Fets històrics importants

Geografia

Partides de terra

Partides de terra de poca extensió

Pretèrits de partides o finques del terme de situació desconeguda

Coves i arrambadors de bestiar

Noms de finques d'anomenada o singularitzades

Basses, bassots i fornets de calç

Cadolles

Colls, serres i turons

Barrancs

Cursos d'aigua: rius i valls

Indrets de terme singularitzats

Camins i sendes

Passos de muntanya

Carrerades i quadrilles

Descansadors de bestiar

Salts d'aigua

Fonts

Arbres singularitzats

Pedres singularitzades

Boscos

Cingles

Tolls d'aigua

Eres

Corralisses de bestiar

Pous del terme

Indrets de fora terme d'anomenada

Barris de la Ciutat

Els carrers i les places

Edificis singularitzats

Indrets singularitzats

Antroponímia i horts

Antroponímia trobada als registres parroquials i bibliografia

Antroponímia no registrada

Índex antroponòmic

Topònims interessants

Bibliografia consultada