Formació

Curs: Supervisió i control de la gestió municipal de l'abast d'aigua de consum humà

  • Modalitat Presencial
  • Acreditació Assistència i Aprofitament
  • Tipus de formació Curs
  • Àmbit: Salut pública
  • Codi: C22-137
  • Dies: 5 i 7 d'octubre de 2022
  • Horari: de 9 a 14 hores (10 h presencials)
  • Durada: 10
  • Places: 25
  • Lloc: Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina, Reus
Data límit d'inscripcions

Objectius

. Conèixer els diferents implicats en la gestió de l’aigua de consum humà i les seves responsabilitats.
. Saber quines són les característiques de les infraestructures de les diferents etapes de la gestió de l’aigua i els tractaments de l’aigua.
. Aprendre quins riscos hi poden haver en cada etapa i les mesures que es poden portar a terme.
. Conèixer els diferents tipus de contaminants de l’aigua.
. Apreciar la importància d’informar els consumidors.

Programa

1. Aigua apta per el consum humà.
- Objectius de Desenvolupament Sostenible.
- Base legal: cap a una nova normativa de l’aigua de consum humà.
- Responsabilitats.
- Autocontrol.
2. Infraestructures d’abastament.
- Captacions, tractament, desinfecció, dipòsits, conduccions, xarxa de distribució. Descripció i gestió.
- Tractament de l’aigua.
- Rendiment de les xarxes.
- Cisternes mòbils.
- Informe sanitari noves instal·lacions.
3. Factors de risc. Planificació de la seguretat preventiva.
- Riscos en la captació, extracció, tractament, emmagatzematge i distribució de l’aigua.
- Materials en contacte i productes tractament aigua consum humà.
4. Qualitat de l’aigua.
- Contaminants de origen biològic.
- Contaminants de origen químic.
- Sabor, olor i aspecte.
5. Salut laboral.
- Prevenció de riscos laborals.
- Productes químics. Fitxes de seguretat.
6. Informació als consumidors.
- Incompliments.
- Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC).
- Noves obligacions nou RD.

Destinataris

Tècnics d’Administracions municipals i supramunicipals, agutzils i personal responsable del control de l’aigua potable.

Metodologia

Classes presencials amb exposició dels continguts teòrics del curs, combinat amb exercicis pràctics per facilitar l’aprenentatge.

Requisits

IMPORTANT
Es considerarà assolit el curs si:
1. Assistència al 100% de les classes.
2. Aprovar examen tipus test de 10 preguntes (cada error resta 0,3 punts. Es considera aprovat si s’obté una puntuació de 5 sobre 10).