Formació

Webinar: El responsable del contracte: Mecanisme per mantenir la qualitat de la prestació.

  • Modalitat Videoconferència
  • Acreditació Assistència
  • Tipus de formació Curs
  • Àmbit: Jurídic
  • Codi: C22-138
  • Dies: 20 d'octubre de 2022
  • Horari: de 16 a 19 hores (3 h virtuals)
  • Durada: 3
  • Places: 50
  • Lloc: Plataforma Cisco webex
Data límit d'inscripcions

Objectius

. Conèixer els aspectes més destacats del responsable del contracte des de la normativa de la contractació pública.

Programa

1. Designació: qui pot ser el responsable del contracte.
2. Funcions del responsable del contracte.
3. Referències específiques al responsable del contracte a la LCSP.
4. El responsable del contracte i les meses de contractació.

Destinataris

Personal dels ens locals que realitza tasques relacionades amb la contractació pública.

Metodologia

Exposició dels continguts teòrics del curs.

Requisits

Es requereix per participar-hi un ordinador i connexió a internet.