Formació

Espai informatiu: Activitats econòmiques

  • Modalitat Autoformatiu
  • Tipus de formació Comunitat d'aprenentatge
  • Àmbit: Jurídic
  • Codi: CA22-003
  • Dies: del 16 de maig al 31 de desembre de 2022
  • Lloc: Aula Virtual
Data límit d'inscripcions

Objectius

Compartir informació relacionada amb la intervenció administrativa o la tramitació de les activitats econòmiques des d'un punt de vista de l'Administració local.

Programa

En aquest espai pots trobar informació i recursos sobre:

- Les activitats econòmiques i els règims d'intervenció als quals estan subjectes.
- Recull de normativa aplicable a les activitats econòmiques.
- FAQs, modelatges i altres recursos per la seva gestió i intervenció administrativa

Destinataris

Personal dels ens locals que gestioni activitats econòmiques o que estigui interessada en conèixer aquesta matèria.

Metodologia

Requisits