El secretari

Els ajuntaments petits presten molts serveis als ciutadans però no sempre tenen els recursos suficients per poder-se permetre a funcionaris especialistes a jornada completa. Els cos de secretaris-itinerants de la Diputació de Tarragona ofereix seguretat jurídica als ajuntaments i garanteixen que tots els tràmits que duen a terme compleixen la normativa. El següent reportatge ens porta, de la mà d'un secretari interventor de la Diputació fins a Passant i Belltall.