BASE-Gestió d'Ingressos

BASE-Gestió d'Ingressos és l’organisme autònom de la Diputació de Tarragona encarregat de gestionar els ingressos que els ajuntaments, els ens independents i d'altres administracions li deleguen.

Gestió d'ingressos
Gestió d'ingressos

 

BASE-Gestió d'Ingressos és l’organisme autònom de la Diputació de Tarragona encarregat de gestionar els ingressos que els ajuntaments, els ens independents i d'altres administracions li deleguen.

Els principals serveis que s’ofereixen són:

  • La gestió, la liquidació, la recaptació, la inspecció i la comprovació de tot tipus de tributs, preus públics i altres ingressos de dret públic i privat;
  • La informació, l’assistència, l’orientació, l’assessorament i el finançament a les administracions públiques gestionades;
  • L’elaboració i el manteniment dels sistemes d'informació que permeten la prestació dels serveis;
  • La realització de totes les activitats complementàries que són necessàries per millorar l'eficàcia en la seva actuació.

BASE-Gestió d'Ingressos, a més de ser un organisme autofinançat,  actua sota els principis d'eficàcia, d'innovació tecnològica i d'eficiència, amb voluntat d’una millora constant dels serveis que ofereix.

Galeria d'imatges