Activitats formatives

C21-142 / CURS DE CONSTRUCCIÓ TRADICIONAL: PEDRA

Àmbit: 
Tècnic
Virtual
Curs
Estat: 
Obert
L’objectiu del curs és transmetre els valors inherents a les tècniques tradicionals de la construcció, recuperar coneixements i donar les eines necessàries perquè els arquitectes, arquitectes tècnics i persones que vulguin tenir una formació en el camp de la restauració i rehabilitació tinguin uns coneixements basats en la pràctica de la professió del constructor i restaurador. A partir del coneixement de l’aplicació de les tècniques tradicionals de construcció en pedra i de la restauració d’aquest material tradicional, es pretén que els tècnics tinguin una major preparació a l’hora d’elaborar projectes de restauració i rehabilitació d’edificis.

C21-141 / CURS: PLANEJAMENT URBANÍSTIC_Places exhaurides.

Àmbit: 
Tècnic
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Els objectius del curs són donar una visió global del planejament urbanístic i analitzar amb més detall aquelles figures de planejament que redactem amb més freqüència en el desenvolupament de la nostra professió com arquitectes: planejament derivat i modificacions del PGO i estudis d’impacte i integració paisatgística

C21-137 / Curs: Aproximació als Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030

Estat: 
Obert
Aconseguir un coneixement bàsic sobre els ODS, les seves fites, indicadors i exemples a aplicar dins de l’àmbit municipal

C21-136 / Curs: El procés d’investigació de les denúncies per assetjament en l’àmbit laboral

Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer els elements necessaris per caracteritzar l’assetjament en l’àmbit laboral

C21-135 / Curs: Organització de la feina en temps de teletreball

Estat: 
Obert
Organitzar l’espai de treball de manera que faciliti treballar bé

C21-125 / Curs: Funció interventora en l'àrea de personal

Àmbit: 
Econòmic
Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer la normativa de control intern derivada aplicable a les despeses de personal i aprofundir en la funció interventora de l’àrea de personal des d’un punt de vista pràctic

C21-132 / Curs: L’activitat subvencional dels ens locals. normativa aplicable i supòsits pràctics

Àmbit: 
Jurídic
Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer de la normativa aplicable a l’activitat subvencional dels ens locals

C21-123 / Webinar: La transformació digital de les administracions públiques

Virtual
Curs
Estat: 
Obert
Oferir una visió global i transversal sobre què és la transformació digital de les administracions públiques a nivell local i sobre els aspectes i agents que s'hi veuen implicats

C21-120 / Taller en matèria de recursos

Estat: 
Obert
Conèixer els tipus de recursos, els terminis i la seva tramitació, així com contra quins actes es pot interposar cada recurs

C21-121 / Curs: L'análisi de les bases i les convocatòries de les subvencions i l’encaix dels projectes

Estat: 
Obert
Conèixer els principals criteris de les bases de les subvencions, com interpretar-los i adaptar el projecte a ells

JOR21-006 / Gestió de la temporalitat en les administracions locals. Reptes de present i futur

Virtual
Jornada
Estat: 
Inscripció finalitzada
Analitzar i debatre l' escenari d’inseguretat jurídica obert arrel del "Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público"

C21-124 / Curs: Seguretat digital nivell usuari

Estat: 
Obert
Identificar els tipus d’amenaces més freqüents i practicar com protegir-se davant dels riscos relacionats amb la utilització de tecnologies de la informació.

C21-119 / Curs: ACTIC Nivell 2

Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir les competències digitals establertes pel nivell 2 d’Actic.

C21-118 / Curs: ACTIC Nivell 1

Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir les competències digitals establertes pel nivell 1 d’Actic.

C21-109 / Curs: Introducció a la intel·ligència emocional: recursos per millorar la relació amb nosaltres i amb el nostre entorn

Estat: 
Inscripció finalitzada
Reflexionar sobre aquells aspectes que més valorem o qualitats que ens defineixen com a persones

C21-106 / Curs: Taller pràctic de procediment administratiu

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer a través de la resolució de casos pràctics els principals elements del procediment administratiu segons l’actual marc legal.

C21-116 / Curs: Introducció a la comptabilitat

Àmbit: 
Econòmic
Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer els principals estats i conceptes comptables

C21-114 / Curs: Intel.ligència Artificial aplicada a l’Administració pública

Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir coneixementsm sobre Intel.ligència Artificial realitzant prototips amb utilitat des de el punt de vista de l’Administració pública

C21-115 / Webinar: Introducció i aplicacions de la Intel.ligència Artificial per la ciutadania des de l’Administració pública

Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir conceptes bàsics en relació a la intel·ligència artificial i la aplicació al sector públic.

C21-117 / Curs: Detecció de drogues en la conducció

Presencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir els coneixements necessaris per realitzar proves de drogues a persones conductores, des del punt de vista penal, forense i operatiu policial

Pàgines