Activitats formatives

JOR21-006 / Gestió de la temporalitat en les administracions locals. Reptes de present i futur

Virtual
Jornada
Estat: 
Obert
Analitzar i debatre l' escenari d’inseguretat jurídica obert arrel del "Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público"

C21-124 / Curs: Seguretat digital nivell usuari

Estat: 
Obert
Identificar els tipus d’amenaces més freqüents i practicar com protegir-se davant dels riscos relacionats amb la utilització de tecnologies de la informació.

C21-119 / Curs: ACTIC Nivell 2

Estat: 
Obert
Adquirir les competències digitals establertes pel nivell 2 d’Actic.

C21-118 / Curs: ACTIC Nivell 1

Estat: 
Obert
Adquirir les competències digitals establertes pel nivell 1 d’Actic.

C21-109 / Curs: Introducció a la intel·ligència emocional: recursos per millorar la relació amb nosaltres i amb el nostre entorn

Estat: 
Obert
Reflexionar sobre aquells aspectes que més valorem o qualitats que ens defineixen com a persones

C21-106 / Curs: Taller pràctic de procediment administratiu

Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer a través de la resolució de casos pràctics els principals elements del procediment administratiu segons l’actual marc legal.

C21-116 / Curs: Introducció a la comptabilitat

Àmbit: 
Econòmic
Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer els principals estats i conceptes comptables

C21-114 / Curs: Intel.ligència Artificial aplicada a l’Administració pública

Semipresencial
Curs
Estat: 
Obert
Adquirir coneixementsm sobre Intel.ligència Artificial realitzant prototips amb utilitat des de el punt de vista de l’Administració pública

C21-115 / Webinar: Introducció i aplicacions de la Intel.ligència Artificial per la ciutadania des de l’Administració pública

Estat: 
Obert
Adquirir conceptes bàsics en relació a la intel·ligència artificial i la aplicació al sector públic.

C21-117 / Curs: Detecció de drogues en la conducció

Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Adquirir els coneixements necessaris per realitzar proves de drogues a persones conductores, des del punt de vista penal, forense i operatiu policial

C21-113 / Curs: Gestió documental i expedient electrònic

Semipresencial
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer de manera integral el model de gestió documental

C21-105 / Curs: Procediment administratiu per a personal tècnic de l'administració local

Semipresencial
Curs
Estat: 
Obert
Entendre perquè existeix el procediment administratiu i saber on està regulat.

C21-107 / Curs: Esquema Nacional de Seguretat (ENS)

Àmbit: 
Jurídic
Virtual
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer els principis bàsics i l’àmbit d’aplicació de l’ENS i aprendre com s’aplica a l’Administració local

C21-104 / Curs: Manteniment d’edificis

Àmbit: 
Tècnic
Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Adquirir coneixements bàsics per a la reparació de petites avaries als edificis i a les seves instal·lacions.

C21-108 / Curs: Gestió pressupostària

Àmbit: 
Econòmic
Semipresencial
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer el significat i la necessitat del pressupost, els principis pressupostaris i l’estructura d’ ingressos i despeses.

C21-103 / Curs: La inspecció en activitats, obres i espai públic

Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Aprofundir en el coneixement de la planificació, l’exercici de les potestats d’inspecció i els procediments aplicables en cada supòsit.

C21-102 / Curs: Gestió de projectes

Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Entendre el marc conceptual d’un projecte, els seus components i saber analitzar els aspectes crítics.

C21-110 / Curs: Actualització en dret penal: la imprudència i altres qüestions processals en els delictes contra la seguretat viària

Semipresencial
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer les reformes del Codi penal en matèria d’imprudència, en l’àmbit dels delictes contra la seguretat vial.

C21-101 / Curs: Aprèn a treballar en equip

Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Aprendre a construir equips col·laboratius.

C21-111 / Curs: La gestió administrativa de la contractació pública

Àmbit: 
Jurídic
Semipresencial
Curs
Estat: 
Obert
Obtenir una visió unitària de la contractació pública en el marc de la legislació aplicable

Pàgines