Activitats formatives

C21-092 / Curs: Atenció telefònica a la ciutadania en situacions complexes

Semipresencial
Curs
Estat: 
Obert
Utilitzar tècniques de comunicació verbal i d'informació per adaptar el missatge i l'estil de la comunicació a les característiques de l'interlocutor

C21-084 / Curs: Redacció de correus

Virtual
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer els elements que intervenen en la comunicació mitjançant el correu electrònic

C21-095 / Curs: Millora la teva productivitat

Semipresencial
Curs
Estat: 
Obert
Millorar la productivitat individual

C21-090 / Curs: ACTIC Nivell 3

Estat: 
Obert
Assolir les competencies del nivell 3 de l’ACTIC

C21-086 / Curs: Procediment administratiu

Virtual
Curs
Estat: 
Obert
Entendre el procediment administratiu en el marc de l’Administració púb

C21-085 / Curs: La llegibilitat en els nostres textos: fem que l’escriptura en faciliti la lectura

Virtual
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer les eines necessàries per aconseguir que els escrits presentin una ordenació lògica de les idees i aconseguir que tinguin un alt grau de llegibilita

C21-083 / Curs: Llenguatge administratiu. Redacció de documents administratius

Semipresencial
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer les característiques del llenguatge administratiu.

C21-082 / Curs: Els nous reptes de la implantació progressiva de la Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil

Àmbit: 
Jurídic
Virtual
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer els principals reptes que es plantegen amb la implantació progressiva de la Llei 20/2011 de 21 de juliol, del Registre Civil.

C21-081 / Webinar: La Llei 18/2020, de facilitació de l'activitat econòmica

Àmbit: 
Jurídic
Virtual
Curs
Estat: 
Obert
Explicar els principis, els criteris i els instruments aplicables a les administracions públiques de Catalunya per a fer possible una relació àgil i eficient, en un entorn digital, amb les persones que acompleixen o volen acomplir una activitat econòmic

C21-080 / Taller d’anàlisi i disseny de carrers arbrats

Presencial
Curs
Estat: 
Obert
Aprendre la metodologia de treball per decidir les espècies idònies per una alineació

C21-093 / Curs: Introducció a la Programació neurolingüística aplicada a l’entorn laboral

Semipresencial
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer les bases de la Programació Neurolingüística.

C21-094 / Curs: Mindfulness

Semipresencial
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer les evidències científiques que avalen els programes de Mindfulness

C21-070 / Webinar sobre l’ímpacte del nou Reglament d'actuació i funcionament del Sector públic

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Coneixer les novetats del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

C21-072 / Curs: Pla d'Igualtat d'Oportunitats

Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir els conceptes clau d’igualtat d'oportunitats.

Webinar: La transició energètica als edificis públics. VISUALITZA LA GRAVACIÓ!

Virtual
Jornada
Estat: 
Inscripció finalitzada
Presentar actuacions concretes i criteris tècnics operatius de les administracions públiques en la transició energètica en edificis públics.

C21-071 / Formació bàsica en Dret Administratiu

Àmbit: 
Jurídic
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir els coneixements bàsics de les principals matèries de l'Administració local per tal de millorar la gestió municipal.

C21-054 / Curs: L’activitat subvencional dels ens locals. Normativa aplicable i supòsits pràctics

Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer els diferents procediments d’atorgament de subvencions.

C21-059 / Curs: Protecció de dades d’ens locals

Àmbit: 
Jurídic
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir els coneixements necessaris de la normativa de protecció de dades per exercir les funcions de DPD.

C21-065 / Curs: Introducció al control intern

Àmbit: 
Econòmic
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Aprendre el marc normatiu del control intern.

C21-064 / Curs: Desenvolupament de lideratge amb valors

Estat: 
Inscripció finalitzada
· Conèixer, definir i identificar els valors com a líder.

Pàgines