Activitats formatives

C21-065 / Curs: Introducció al control intern

Àmbit: 
Econòmic
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Aprendre el marc normatiu del control intern.

C21-064 / Curs: Desenvolupament de lideratge amb valors

Estat: 
Inscripció finalitzada
· Conèixer, definir i identificar els valors com a líder.

C21-061 / Curs: Actualització en dret penal: la imprudència i altres qüestions processals en delictes contra la seguretat viària

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer les reformes del Codi penal en matèria d’imprudència, en l’àmbit dels delictes contra la seguretat vial.

C21-063 / Curs: CONSTRUCCIÓ TRADICIONAL. CALÇ, GUIX I COLOR

Àmbit: 
Tècnic
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
L’objectiu del curs és transmetre els valors inherents a les tècniques tradicionals de la construcció, recuperar coneixements i donar les eines necessàries perquè els arquitectes, arquitectes tècnics i persones que vulguin tenir una formació en el camp de la restauració i rehabilitació tinguin uns coneixements basats en la pràctica de la professió del constructor i restaurador.

C21-062 / Curs: Llicències i comunicacions d'activitats

Àmbit: 
Tècnic
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
L’objectiu d’aquest curs és que els assistents adquireixin conceptes bàsics sobre la regulació de les activitats i de la seva relació amb la intervenció en matèria urbanística i que tinguin els coneixements necessaris per redactar un projecte d’activitat.t.

C21-056 / Curs: L’execució dels contractes

Àmbit: 
Jurídic
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Aprofundir en el coneixement de l’LCSP i en les particularitats de la seva aplicació.

C21-055 / Curs: Transparència i accés a la informació pública. Reptes de futur

Àmbit: 
Jurídic
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció fora de termini
· Actualitzar els continguts de la publicitat activa.

C21-053 / Curs: La contractació per urgència i per emergència als ens locals

Àmbit: 
Jurídic
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer els diferents mecanismes i procediments que ofereix la Llei de contractes del sector públic per cobrir necessitats urgents.

C21-057 / Taller de casos pràctics en matèria de contractació

Àmbit: 
Jurídic
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció fora de termini
Aprofundir en la comprensió del marc normatiu de la contractació pública, des de l’anàlisi i resolució de supòsits pràctics.

C21-052 / Taller pràctic de la gestió administrativa de la contractació pública

Àmbit: 
Jurídic
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Obtenir una visió unitària de la contractació en el marc de la nova llei.

C21-030 / Curs: Formació integral en Administració pública

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Adquirir uns coneixements bàsics de les àrees més significatives de l’Administració pública, per obtenir un coneixement global de la mateixa des d’una perspectiva institucional, jurídica i organitzacional.

C21-051 / Curs: La gestió administrativa de la contractació pública

Àmbit: 
Jurídic
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Obtenir una visió unitària de la contractació pública en el marc de la legislació aplicable.

C21-049 / Curs: Com calculem un pressupost base de licitació i altres reptes de la nova compra pública

Àmbit: 
Jurídic
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer unes eines específiques per confeccionar les bases de la nova compra pública, d’acord amb els requeriments establerts en la nova normativa contractual.

C21-048 / Curs: Els aspectes més rellevants del procediment administratiu

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Conèixer els aspectes més rellevants de les Lleis 39/2015, 26/2010 i 40/2015 en matèria de procediment administratiu.

C21-044 / Curs: Casuístiques operatives dels delictes contra la seguretat viària: alcohol, drogues i permisos de conduir

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Conèixer les diferents casuístiques que es poden derivar dels missatges sobre permisos de conducció que apareixen a les pantalles DGT.

C21-035 / Curs: Gestió documental i expedient electrònic

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer de manera integral el model de gestió documental.

C21-046 / Curs: Taller d’aspectes pràctics sobre la gestió del Padró municipal d’habitants

Àmbit: 
Jurídic
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Conèixer la gestió del Padró d’habitants: gestió diària, mensual i anual.

C21-043 Curs: La mediació policial, una eina més

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Adquirir eines per l’anàlisi i diagnòstic dels conflictes.

C21-041 / Curs: Documentació policial operativa

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Reconèixer les principals característiques del llenguatge policial.

C21-024 / Curs: Procediment administratiu per a tècnics

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Entendre perquè existeix el procediment administratiu i saber on està regulat.

Pàgines