Activitats formatives

C21-024 / Curs: Procediment administratiu per a tècnics

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Entendre perquè existeix el procediment administratiu i saber on està regulat.

C21-040 / Curs: Drons. Legislació i procediments operatius

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer la legislació per l’ús de les aeronaus no tripulades en poblacions.

C21-023 / Curs: Procediment administratiu

Semipresencial
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Entendre el procediment administratiu en el marc de l’Administració pública

C21-039 / Curs: Eneagrama per millorar el teu estil de lideratge

Estat: 
Inscripció finalitzada
· Integrar les potencialitats i els aspectes de millora en l’estil de lideratge.

C21-037 / Curs: Gestió documental i expedient electrònic. Nivell avançat

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Aprendre els diferents rols d’una organització per a transformar-se en Administració electrònica.

C21-013 / Curs: Redacció de correus electrònics

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer els elements que intervenen en la comunicació mitjançant el correu electrònic.

C21-036 / Curs: Dades obertes

Estat: 
Obert
• Entendre què són les dades obertes

C21-029 / Curs: Identificació, signatura i autenticitat documental

Estat: 
Obert
• Definir i classificar els conceptes bàsics relacionats amb la identificació i la signatura electrònica: Seguretat i autenticitat, certificats i el seu cicle de vida

C21-031 / Curs: Lideratge. Automotivació i motivació d’equips

Estat: 
Inscripció finalitzada
· Reforçar la confiança en un mateix

C21-045 / Curs: La justicia de pau en els ordres jurisdiccionals civil i penal

Àmbit: 
Jurídic
Virtual
Curs
Estat: 
Obert
Conèixer les diferents matèries que són competència actualment dels Jutjats de pau, especialment després de les darreres reformes legislatives i aprofundir des d’una vessant tant teòrica com pràctica en els actes de comunicació.

C21-038 / Curs: Gestió de la tresoreria d’un ens local

Àmbit: 
Econòmic
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Aprofundir en els conceptes de gestió de la tresoreria local des d’una visió de gestió per processos i des d’un punt de vista pràctic.

C21-042 / Curs: Trello. Productivitat portada a la pràctica

Estat: 
Inscripció finalitzada
· Conèixer al detall l’entorn de Trello i la seva configuració a nivell personal.

C21-021 / Curs: Tramitació dels instruments de planejament urbanístic.

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
· Entendre les diferents tipologies d’instruments urbanístics: planejament general i derivat, així com els actors que participen.

C21-027 / Curs: Community manager a l’Administració pública. Gestió professional de les comunitats virtuals

Estat: 
Inscripció finalitzada
· Entendre l’especificitat de l’ús de xarxes socials a les administracions públiques.

C21-034 / Curs: Mindfulness

Estat: 
Inscripció finalitzada

· Conèixer les evidències científiques que avalen els programes de Mindfulness.

C21-033 / Curs: Converses de qualitat en l’àmbit laboral

Estat: 
Inscripció finalitzada
· Millorar les competències conversacionals per la millora de les relacions i els resultats als equips de treball.

C21-032 / Curs: Entrenament emocional en situacions complexes

Estat: 
Inscripció finalitzada
· Conèixer i comprendre les emocions.

C21-022 / Curs: Introducció al règim local

Àmbit: 
Jurídic
Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Conèixer els ens locals existents en el règim local espanyol i català, el seu estatus territorial i la seva organització i composició, així com les competències i atribucions d’uns i altres i el règim d’elecció dels seus òrgans.

C21-026 / Curs: Seguretat digital

Estat: 
Inscripció finalitzada
· Identificar els tipus d’amenaces més freqüents i practicar com protegir-se davant dels riscos relacionats amb la utilització de tecnologies de la informació.

C21-019 / Webinar Els trets característics del llenguatge administratiu

Virtual
Curs
Estat: 
Inscripció finalitzada
Redactar els textos administratius amb precisió, claredat i concisió.

Pàgines