Comunicació

Cap de Comunicació:
Patrícia Fernández Soto
A/e responsable: 
pfernandezs@dipta.cat

Contacte

Persona de Contacte: 
Anna Garcia Perera
Adreça: 
Palau de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
43003  Tarragona
Espanya
Telèfon: 
977 296 616
Fax: 
977 296 658

Amb l’objectiu de donar a conèixer la tasca que duu a terme la Diputació de Tarragona i vetllar per la imatge que la institució projecta a l’exterior, la unitat de Comunicació, adscrita al Gabinet de Presidència i Planificació, gestiona la relació comunicativa i actua d’intermediària entre la institució i els mitjans de comunicació. La funció principal és gestionar la informació que genera la Diputació i trametre-la als mitjans de comunicació, fent difusió dels actes, esdeveniments i notícies d’interès relacionades amb la institució, amb la finalitat que arribin al públic en general.

Des de Comunicació, a més,  es coordinen les subvencions destinades a les publicacions periòdiques de caràcter local i comarcal, escrites majoritàriament en català. L'objectiu és contribuir a la consolidació i millora d'aquests mitjans de comunicació, i fomentar-ne la seva difusió social, en benefici del patrimoni cultural del país. La gestió de la publicitat és una altra de les tasques de Premsa. És a dir, el contacte amb el mitjà de comunicació corresponent, l’enviament de l’original i el control de la seva publicació.

Unitats incloses