CPEE Alba

Directora del centre:
Iraida Belmonte Sevil

Contacte

Adreça: 
Passeig de la Boca de la Mina, s/n
43206  Reus
Espanya
Telèfon: 
977 313 381
Fax: 
977 313 547
web: 
CPEE Alba

El Col·legi Públic d'Educació Especial Alba de la Diputació a Reus acull alumnes d'entre 3 i 20 anys les necessitats educatives dels quals, per causes molt variades, no troben una resposta a l'escola ordinària.
Atén de forma gratuïta alumnes amb necessitats educatives especials derivades de diferents tipus de retard mental, trastorns motrius (paràlisi cerebral, distròfia muscular...), trastorns generalitzats del desenvolupament (autisme i psicosi) i trastorns de la personalitat associats a altres patologies.

L’escola s’adhereix a la filosofia de l’educació inclusiva de tot l’alumnat en condicions d’igualtat, en què la qualitat de les experiències i els aprenentatges esdevenen una oportunitat educativa de creixement personal i social.

L’activitat educativa i terapèutica té com a objectiu prioritari afavorir el desenvolupament òptim dels alumnes segons les característiques pròpies, mitjançant una atenció personalitzada i un abordatge interdisciplinar per tal d’aconseguir l’autonomia personal i la integració social i laboral plena i normalitzada.

Per assolir els objectius esmentats és necessària la col·laboració de les famílies, juntament amb l'aportació i l'esforç de tot el personal que treballa al centre.