Gestió Administrativa i de Suport Jurídic

Interventor General:
Tomàs Carbonell Vila

Contacte

Persona de Contacte: 
Tomàs Carbonell Vila
Adreça: 
Palau de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
43003  Tarragona
Espanya
Telèfon: 
977 296 606
Fax: 
977 296 646

Intervenció és una àrea de primer nivell que s'encarrega del control i fiscalització de tots els actes, documents i expedients de la corporació i dels seus organismes autònoms. Desenvolupa la comptabilitat financera i el seguiment de l'execució del pressupost d'acord amb les normes generals dictades pel Ple de la corporació.