Ocupació i Emprenedoria

Responsable:
Dolors Micola Piñol
A/e responsable: 
dmicola@dipta.cat

Contacte

Adreça: 
Palau de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
43003  Tarragona
Espanya
Telèfon: 
977 296 691

Les polítiques actives d'ocupació són el conjunt de mesures i programes que tenen per objectiu millorar les possibilitats d'accés al mercat de treball de les persones desocupades, mitjançant la formació i la requalificació, així com aquelles iniciatives destinades a fomentar l'esperit empresarial i l'economia social.

Mitjançant la Unitat d'Ocupació i Emprenedoria, la corporació impulsa actuacions pròpies dirigides a pal·liar la desocupació i promou mecanismes de concertació amb altres agents socioeconòmics, per tal de propiciar la formació de qualitat per a col·lectius determinats i afavorir la inserció laboral en el territori.

Unitats incloses