Patrimoni

Cap de Secció:
Xavier Bolinches Vizcaíno
A/e responsable: 
xbolinches@dipta.cat

Contacte

Adreça: 
Palau de la Diputació
Passeig de Sant Antoni, 100
43003  Tarragona
Espanya
Telèfon: 
977 296 604
Fax: 
977 296 639

Gestió de l'Inventari de béns de la Diputació, gestió dels expedients d'adquisició, arrendament, venda, cessions i concessions d'immobles, i gestió d'assegurances; drets de propietat industrial i intel·lectual; baixa i destí de béns mobles.