Patronat de Turisme

Directora Tècnica:
Marta Farrero

Contacte

Adreça: 
Espanya

El Patronat de Turisme situa el gruix de les seves competències en la promoció i el suport a la comercialització turístiques. El Patronat també recull indirectament nous àmbits d'actuació reclamats per agents públics i privats del sector turístic de la demarcació. A més a més, aspectes com la formació, les noves tecnologies, la informació, els serveis d'assistència tècnica, etc. s'incorporen al ventall d'activitats a desenvolupar.

L'activitat del Patronat se centra en l'increment del seguiment i el control de les activitats, analitzant-ne l'efectivitat i l'impacte assolits, aplicant mesures per a la divulgació i integració a les marques Costa Daurada i Terres de l'Ebre i detallant els diferents productes que s'hi han d'associar.

També s'ocupa de promoure la diversificació dels productes turístics a la demarcació, especialment als espais emergents, tot establint orientacions sobre les estratègies a aplicar i d'integrar les estratègies particulars dels diferents Patronats Municipals de Turisme i dels responsables del sector privat, fomentant la interrelació dels diversos organismes.

Seu Tarragona - Costa Daurada

Responsable d'unitat: Francesc Bueno

Telèfon:  977 230 312
Fax:  977 238 033
Adreça:  Passeig Torroja, s/n, 43007 Tarragona
a/e:  costadaurada@dipta.cat
Web:  www.costadaurada.info


Seu de Tortosa - Terres de l'Ebre

Responsable d'unitat:  Albert Folch

Telèfon:  977 444 447
Fax:  977 445 400
Adreça:  Palau Climent - Montcada,32 3a planta  43500 Tortosa
a/e:  terresdelebre@dipta.cat
Web:  www.terresdelebre.travel

Més informació a Dades sobre el sector turístic de l'apartat de Coneixement i model socioeconòmic