Registre General

Responsable:
Maite Velayos Esplugas
A/e responsable: 
mvelayos@dipta.cat

Contacte

Adreça: 
Espanya

Comunicat sobre el funcionament del servei bàsic i estratègic de Registre General de la Diputació de Tarragona a causa de la situació provocada per la pandèmia SARS-COVID i en aplicació de les mesures governamentals vigents

En compliment de les mesures governamentals vigents, generals i pròpies de la Diputació de Tarragona, per a garantir els drets dels ciutadans així com la seguretat de les persones, s'han establerts les següents instruccions:
 • L'atenció directa i presencial dels ciutadans per a la presentació i recepció de sol·licituds i escrits es presta a les oficines de Tarragona - Palau de la Diputacio (Passeig de Sant Antoni, 100 - Tarragona) i Tortosa - Palau Climent (Carrer Montcada, 32 - Tortosa.
 • És necessari concertar cita prèvia en qualsevol de les dues oficines a través dels telèfons 977 29 66 17 (oficina de Tarragona) i 977 44 86 62 (oficina de Tortosa) o del correu electrònic registregeneral@dipta.cat.
 • També es poden presentar sol·licituds i escrits dirigits a la Diputació de Tarragona o el Patronat de Turisme per mitjans electrònics a través la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona a l’adreça: https://seuelectronica.dipta.cat/instancia-generica. En aquest cas, es requereix identificació i signatura per mitjans electrònics per a la vàlida presentació dels documents.
 • En el cas dels ens locals de les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, es recorda que el mitjà per a la comunicació i la remissió d’escrits i documents és el portal eaCat(servei de tramesa genèrica).

El Registre General és el servei de la Diputació de Tarragona que, a través de les seves tres oficines, assisteix els ciutadans en matèria de registres per a la presentació de sol·licituds i escrits, i així assegurar que poden exercir els seus drets quan es relacionen amb l’administració, independentment de les seves capacitats o possibilitats d’accés i ús dels mitjans electrònics. En concret, correspon a les oficines d'assistència en matèria de registres de la Diputació de Tarragona assistir els interessats no obligats a l’ús de mitjans electrònics, quan així ho sol·licitin, en especial en relació amb la identificació i la signatura i la presentació de sol·licituds a través del registre electrònic general, digitalitzar els documents en suport paper presentats presencialment pels ciutadans o rebuts per correu postal i expedir còpies autèntiques dels documents electrònics administratius i dels documents privats.

Horari d'atenció: De dilluns a divendres de 9 h a 14 h

Calendari de festius amb tancament de les oficines de registre el 2021:

 • 1 de gener (Cap d'any)
 • 6 de gener (Reis)
 • 2 d'abril (Divendres Sant)
 • 5 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)
 • 1 de maig (Festa del Treball)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (La Immaculada)
 • 25 de desembre (Nadal)