Secretaria general

Responsable:
Maite Velayos Esplugas
A/e responsable: 
mvelayos@dipta.cat

Contacte

Persona de Contacte: 
Rocío Jiménez Quirós
Persona de Contacte: 
Alicia Sáez Vives
Adreça: 
Palau de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
43003  Tarragona
Espanya
Telèfon: 
977 296 603
Fax: 
977 296 639

La unitat de Secretaria general dóna fe pública i assistència als òrgans de govern, i assessorament jurídic i coordinació administrativa de la resta d'àrees i unitats.