Servei d'Assistència al Ciutadà

Cap de l'àrea:
Pilar Casas Rom

Contacte

Adreça: 
Palau de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
43003  Tarragona
Espanya
Telèfon: 
977 296 634
Fax: 
977 296 633

L'àrea del Servei d'Assistència al Ciutadà té com a objectiu prioritari fomentar i donar suport a les activitats de les entitats i les dels ajuntaments, desenvolupant nous programes i serveis, d'acord a les necessitats dels ciutadans per contribuir d'una manera directa al progrés individual i col·lectiu, fomentant el dinamisme i la creativitat del nostre territori i per projectar culturalment la demarcació a l'exterior.

Tan important com la cohesió territorial és la cohesió social, que passa per garantir a tots els ciutadans una mateixa qualitat de vida i de serveis, independentment del lloc on visquin. En aquest sentit, la Diputació de Tarragona impulsa els ensenyaments més especialitzats com són els Centres d'Ensenyament Especial, els Centres d'Ensenyaments Artístics i les Escoles i Conservatoris de Música, situats en punts estratègics que abasten un ampli territori i dotats dels mitjans necessaris per garantir uns ensenyaments de qualitat.