Serveis Interns

Diputat delegat de Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions

Cap de l'àrea:
Josepa Zamora Barceló
A/e responsable: 
jzamora@dipta.cat

Contacte

Adreça: 
Palau de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
43003  Tarragona
Espanya
Telèfon: 
977 296 624
Fax: 
977 296 668

L'àrea de Serveis Interns està integrada pels departaments de Contractació i Expropiacions i de  Serveis Generals, gestiona la compra pública de béns i serveis i facilita els recursos, les infraestructures i els serveis de suport  a totes les unitats. 

Serveis Generals gestiona els espais de la Diputació i els seus serveis vinculats: recepció, control d’accessos, vigilància i seguretat, gestió de sales, suport a esdeveniments, serveis postals, missatgeria, valises, parc mòbil, restauració, jardineria, distribució d’espais, mobiliari, trasllats, neteja, residus, control de plagues, manteniment i subministraments energètics per complir els objectius de l’organització des del vessant de la funcionalitat, racionalitat confort seguretat i rendibilitat i assolir progressivament una fase d’explotació integral dels espais amb infrastructures sostenibles.

Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions s’encarrega de la gestió dels contractes administratius  de la Diputació. La contractació estratègica amb la progressiva implementació de les clàusules ambientals, socials i de bon govern son els reptes per incidir en un creixement econòmic, sostingut, inclusiu i sostenible. 

El departament gestiona també les expropiacions necessàries per a l’execució dels projectes d’obres de la Diputació i presta amb el SAM l’assistència tècnica als ens locals en la tramitació d’expedients d’expropiació municipals .