Transparència i Bon Govern

Cap de secció:
Bàrbara Egea Oliver
A/e responsable: 
begea@dipta.cat

Contacte

Adreça: 
Palau de la Diputació de Tarragona
Passeig de Sant Antoni, 100
43003  Tarragona
Espanya
Telèfon: 
977 296 666

La unitat de Transparència i Bon Govern s’encarrega de vetllar pel compliment de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Gestiona i publica la informació al portal de transparència de la Diputació, per informar la ciutadania sobre la gestió de la corporació.

 

S’encarrega, també, del desplegament del Pla Estratègic en plans anuals i econòmics, mitjançant la formació del pressupost corporatiu, així com de l'elaboració d'informació de gestió com a suport a la presa de decisions.

 

A més a més, pel que fa al Bon Govern, implanta enfocaments i tècniques de gestió (diferents referencials ISO, el Model EFQM d’Excel·lència, etc.) amb l’objectiu de garantir la qualitat, eficiència i eficàcia dels seus serveis.