BOP

El Butlletí Oficial de la Província de Tarragona és un instrument d'informació pública per tal de fer transparent la gestió de les diferents administracions als ciutadans i permetre la seva participació.

e-BOPT

L'e-BOPT és l'edició electrònica del BOP tradicional que, aprofitant les noves tecnologies, afegeix una gran varietat de serveis que faciliten, de forma gratuïta, l'accés a la informació a tots els usuaris. Entre d’altres, cal destacar l’e-sumari , que afegeix al sumari tradicional la relació de les insercions amb el seu corresponent resum i amb accés directe al seu contingut, el cercador guiat d'insercions i una taula de convocatòries de llocs de treball d'altres administracions.

Cercador de Publicacions Oficials

El Cercador de Publicacions Oficials és l'eina per accedir a la informació publicada en diaris oficials que afecten l'àmbit territorial de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre.

 

 

Galeria d'imatges