Calor de Proximitat

El Projecte “Xarxa de calor de proximitat de la Diputació de Tarragona” impulsa a les comarques de Tarragona un model de referència d’instal·lacions de xarxes de calor alimentades amb biomassa forestal en equipaments municipals.

 

El projecte 'Xarxa de calor de proximitat de la Diputació' parteix d'una prova pilot que, amb una finalitat demostrativa, ha permes la instal·lació de 9 instal·Lacions d'aprofitament neregètic amb biomassa forestal en 9 municipis de la demarcació: Alcover, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, el Montmell, la Sénia la, Rasquera, Tivissa, la Fatarella, Gandesa i Horta de Sant Joan.

El repte principal: assolir una economia baixa en carboni i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic

Aquesta iniciativa ha estat cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 (objectiu d’inversió en creixement i ocupació, eix 4). Respecte d'un inversió total prevista de 2.152.262,67 €, la Diputació de Tarragona i els ajuntaments hi han participat amb un 25% d’inversió, cadascun. fons europeus


Resultats objectius de la prova pilot
  • 545 Tn de CO2 que es deixen d’emetre a l’atmosfera cada any.
  • 564 Tn d’estella que es consumiran a l’any per alimentar les 9 calderes.
  • 169.000€ d’estalvi anual per calefactar tots els equipaments que formen part dels projectes.
  • 1.720 Kw de potència instal·lada d’energia renovable.

La Diputació de Tarragona, seguint l’estratègia energètica de la Unió Europea, impulsa el desenvolupament d’iniciatives encaminades a millorar l’eficiència energètica dels territoris. Com entitat coordinadora territorial del Pacte d’Alcaldes per a l’Energia i el Clima promou al terrritori accions i compromisos per impulsar la reducció de les emissions de CO2, tot incrementant l'eficiència energètica i aconseguint que el subministrament energètic augmenti la procedència de fonts renovables, com  és el cas de la biomassa forestal. Amb voluntat de treballar transversalment en la mitigació i l’adaptació als efectes del canvi climàtic, la implantació dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) i l’Agenda 2030 com a marc de referència, amb l’objectiu de transformar el territori i de fer de la transició energètica i ecològica una prioritat.

biomassa caldera

 

 

 

 

 

Les xarxes de calor alimentades amb biomassa forestal són models energètics sosteniblement i socialment responsables.

Les xarxes de calor o district heating distribueixen energia tèrmica. Des d’una única caldera s’escalfa i es condueix aigua per un entramat de canonades aïllades que connecten amb els sistemes de calefacció d’edificis o equipaments.

La biomassa forestal és el combustible que es fa servir com a energia renovable i s’obté a través de la gestió forestal sostenible dels boscos. Els arbres transformen l’energia del sòl i l’acumulen a la fusta que l’aprofiten les calderes en forma d’estella. Es tracta d’un recurs que promou l’eficiència ambiental, econòmica i social contribuint a l’economia circular:

  • Disminueix la dependència de les energies fòssils. És una font d’energia local i propera que no depèn dels mercats exteriors i més econòmica.
  • Redueix les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). Computa zero en el balanç d’emissions de CO2. És una energia neta i renovable.
  • Millora l’eficiència energètica. Des d’una única caldera s’alimenta més d’un equipament.
  • La gestió forestal sostenible és necessària per reduir el risc d’incendi forestal. De la seva aplicació s’obté un subproducte (estella) que es transforma amb un recurs energètic que permet revaloritzar-lo.
  • És una oportunitat pel món rural. Genera ocupació al territori i frena el despoblament.

On hi ha calderes de biomassa a la demarcació?

Al mapa SITMUN localitzem totes les calderes de biomassa que s'han instal·lat a la demarcació amb el suport de la Diputació. Clica al mapa per saber-ne més.

Mapa Stimun calderes

 

Promoció i difusió de l’ús de la biomassa forestal local

Les obres del projecte “Xarxa de calor de proximitat” han anat suportades per un programa de difusió i sensibilització per fomentar i potenciar la utilització de la biomassa forestal que encara és viu i que va més enllà d’aquests 9 municipis. S’ha sensibilitzat amb un projecte d’educació ambiental a alumnes d’educació primària i secundària i a la població adulta i s’ha treballat amb un programa extens de formació de tècnics, polítics i agents locals dels diferents sectors per fer conèixer quins avantatges té l’ús de la biomassa com energia renovable en l’àmbit municipal, principalment.

 

 

La posada en funcionament del projecte pilot i de les accions del pla de comunicació ha validat el projecte i s'ha engegat la segona fase del projecte en què els municipis de la demarcació poden sol·licitar l'asssitència tècnica de la diputació així com l'ajut per a la redacció d'estudis de viabilitat tècnica i econòmica per implantació d’instal·lacions tèrmiques alimentades amb biomassa per calefactar equipaments municipals i també per la redacció de projectes executius en indrets on l’estudi previ ja està fet.

L’estudi de noves iniciatives pel foment de la biomassa vol anar més enllà de la generació d’un projecte o avantprojecte i treballa l’ús de les energies renovables a través de la biomassa en tota la seva cadena productiva (promoció de l’economia circular). L’objectiu és que neixin altres accions complementàries entre elles, que aconsegueixen una veritable sinèrgia entre la millora de la gestió dels terrenys forestals, la prevenció d’incendis, la creació de llocs de treball local amb la producció pròpia d’estella forestal, la utilització d’una energia propera i renovable i la millora ambiental.

Per tant, des de MSET es treballa i es dona suport en projectes locals de gestió forestal sostenible i extracció de biomassa i de silvopastura i prevenció d’incendis forestals. Aquests projectes s’emmarquen en actuacions que es potencien des de la Diputació de Tarragona al territori en el marc de la lluita contra els incendis forestals (adaptació al canvi climàtic) i que permet la valorització de la biomassa forestal facilitant la viabilitat de la Gestió Forestal Sotenible (GFS).

 

 

Xarxa de Calor de Proximitat de la Diputació de Tarragona - càpsula informativa
Galeria d'imatges