Càtedra Universitat‐empresa per al Foment de la Innovació Empresarial

La Càtedra Universitat‐empresa per al Foment de la Innovació Empresarial és una iniciativa conjunta de la Diputació de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, dins del Conveni‐Acord marc de col∙laboració entre les dues institucions. Aquesta Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial es crea amb la missió de promoure la recerca, la innovació i la transferència de coneixements entre les empreses de la demarcació de Tarragona.
Té com a principal objectiu: promoure les recerques en els camps del disseny de polítiques científiques i tecnològiques, analitzar els efectes de la R+D i la innovació empresarial, facilitar els contactes entre les empreses i els grups de recerca i els centres tecnològics, potenciar la cooperació empresarial i fomentar la formació en els camps de la gestió de la R+D i de la innovació.
Es duen a terme també estudis i informes sobre el sistema territorial d’innovació que s’està configurant a les Terres de l’Ebre i al Camp de Tarragona, posant especial èmfasi en la realitat del teixit empresarial.

Es poden consultar els Informes de conjuntura econòmica en el web de la Universitat Rovira i Virgili.

Galeria d'imatges