Concurs Sant Jordi 2018 a Instagram

Concurs Sant Jordi 2018 a Instagram

 

Veredicte del concurs

La Diputació de Tarragona ha volgut celebrar Sant Jordi 2018 amb una nova edició del concurs de fotografies sobre com es viu aquesta festa a les nostres comarques. Com a institució vinculada amb el foment de la cultura al territori, es va veure oportú aprofitar les noves tecnologies digitals i poder mostrar la festa a través de la mirada de la mateixa ciutadania.

En aquest sentit i per tal de promoure la seva participació, s'ha volgut premiar tres de les fotografies participants amb un lot de llibres editats per la mateixa institució i vinculats amb la història, el patrimoni i la cultura de casa nostra. Les normes de participació i els criteris de selecció es van establir en les corresponents bases del concurs [disponibles més avall].

La selecció de fotografies es va realitzar el dijous, 3 de maig, entre totes les fotografies etiquetades amb els hashtags #SantJordiDipta i #ConcursDipta2018 i relacionades amb la festa de Sant Jordi al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Com a únics requisits, calia que les fotografies haguessin estat publicades entre el 17 i el 29 d'abril de 2018 i que aquells perfils des dels quals es publicaven les fotografies fossin seguidors del perfil institucional de la Diputació de Tarragona (@dipta_cat).

Sota aquestes premisses, el jurat, format per membres de la unitat de Comunicació i de la secció de Cultura de la Diputació, ha decidit premiar les següents fotografies:

 

Foto presentada per Marta Coll. Sant Jordi al Bosc de la Marquesa.

Marta Coll (@marta.coll), des de Tarragona

 

Foto presentada per Albert Pujol. Lectura a la vora de l'Ebre.

Albert Pujol (@apujolmarques), des de Móra d'Ebre

 

Foto presentada per Jordi Giné. La princesa, a la Setmana Medieval.

Jordi Giné (@jordigine), des de Montblanc

 

Des de la Diputació es vol agrair la participació de tots els participants i el suport rebut en la difusió del concurs des d'altres perfils socials.

Tarragona, 9 de maig de 2018

 

Condicions i bases generals

Temàtica del concurs

El tema del concurs és la celebració de la festa de Sant Jordi 2018 i com es viu al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre.

Premis

El premi consisteix en un lot de llibres editats per la Diputació de Tarragona per a cadascun dels tres guanyadors.

Legitimació de participació

Podrà participar en el present concurs qualsevol persona física, major de 14 anys, que compleixi les següents condicions:

 • Ser seguidor del perfil d’Instagram de la Diputació de Tarragona: @dipta_cat
 • Fer una fotografia dins de l’àrea geogràfica del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre
 • La temàtica de la imatge ha d’estar relacionada amb la diada de Sant Jordi i totes les expressions populars relacionades
 • Publicar la imatge a la xarxa social Instagram
 • Comentar la fotografia utilitzant els dos hashtags següents: #SantJordiDipta i #ConcursDipta2018 

Termini

El termini de participació en el present concurs comença el 17 d’abril de 2018 a les 00:00 hores i finalitza el 29 d'abril de 2018 a les 23:59 hores.

Selecció dels guanyadors

Membres de la unitat de Comunicació i de la secció de Cultura de la Diputació de Tarragona seleccionaran 3 fotografies guanyadores d’entre totes les imatges publicades que compleixin amb les bases aquí exposades, atenent a criteris de qualitat i originalitat de les fotografies dels usuaris.

Promotor

La Diputació de Tarragona, amb domicili al passeig de Sant Antoni, 100, 43003 Tarragona i NIF P4300000I promou el concurs “#SantJordiDipta #ConcursDipta2018”.

La finalitat és realitzar un concurs fotogràfic online sense valor contractual entre els usuaris de la xarxa social Instagram, en què podran participar totes les persones físiques que compleixin les condicions establertes en aquestes bases. Instagram no accepta ni avala ni administra de cap manera la promoció.

Les presents bases estaran disponibles per als participants a la pàgina www.dipta.cat/ca/xarxes-socials

Condicions

 1. Les fotografies que incompleixin les bases establertes, o que, fins i tot complint-les, puguin vulnerar drets personals, resultar ofensives, inoportunes o discriminatòries seran desqualificades. Queda reservat a la Diputació de Tarragona el dret de denunciar i demanar l'eliminació de la fotografia.
 2. La inscripció al concurs implica que el participant tingui un compte a Instagam i que respecti les condicions d'aquesta xarxa (disponibles a https://help.instagram.com/478745558852511).
 3. Cada participant podrà pujar tantes fotografies com vulgui.
 4. No s'acceptaran fotografies realitzades fora de les dates establertes a les condicions particulars del concurs.
 5. El fet que la fotografia tingui molts m'agrada o comentaris, no implicarà més possibilitats de guanyar.
 6. Els participants del concurs autoritzen la Diputació de Tarragona a compartir al seu lloc web www.dipta.cat i als seus perfils a les xarxes socials les imatges participants del concurs, anomenant-ne el nom de l’autor en cada cas.
 7. Els guanyadors consenten que la Diputació de Tarragona pugui utilitzar amb fins publicitaris el seu nom i imatge en el material promocional relacionat amb aquesta campanya.
 8. L'acceptació del premi per part dels guanyadors suposa facilitar les dades que s'estimin necessàries per tal que la Diputació de Tarragona els pugui contactar. Aquestes dades han d'incloure, el nom complet, DNI i correu electrònic o número de telèfon.
 9. La participació en la present promoció suposa l'acceptació íntegra de les presents bases i la submissió expressa de les decisions interpretatives que de les mateixes efectuï la Diputació de Tarragona.

Protecció de dades de caràcter personal

Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs, que els continguts i comentaris que siguin publicats a les xarxes socials puguin ser compartits amb la resta d'usuaris. La participació en un concurs d'aquesta naturalesa suposa l'acceptació de les normes d’Instagram. No és necessari cap registre previ, ni la Diputació de Tarragona recollirà cap dada d'inscripció, ja que la participació és pública. Exclusivament per l'operativa del lliurament del premi és necessària la recollida de dades personals del guanyador que seran tractades d'acord amb la LOPD en els termes i condicions expressats en la política de tractament de dades de caràcter personal disponibles a http://www.dipta.cat/avis-legal. A aquests efectes, la Diputació de Tarragona tindrà la consideració d'encarregat del tractament, en els termes de la LO 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal.

Drets d’imatge

Els participants autoritzen que el seu nom d'usuari i les fotografies remeses puguin ser publicades al web de la Diputació de Tarragona, en qualsevol dels canals oficials de comunicació de la Diputació i a les xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) en les quals tingui presència, sempre mantenint l'autoria de les imatges.

En el cas que les fotografies guanyadores hi apareguin menors d'edat, els seus autors es comprometen a aportar un document d'autorització de cessió de drets d'imatge signat per la mare, el pare o tutor legal del menor.

Es fa menció expressa al fet que Instagram no patrocina, avala, ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associat a ella.

Acceptació de bases

La participació en la present promoció suposa l'acceptació íntegra de les presents bases i la submissió expressa de les decisions interpretatives que de les mateixes efectuï la Diputació de Tarragona.

Galeria d'imatges