Concurs Sant Jordi 2021: Temps per llegir

Amb motiu de la Diada de Sant Jordi 2021, la Diputació de Tarragona vol promoure a través de les xarxes socials aquelles obres literàries que hagin acompanyat als participants durant els mesos de la pandèmia derivada de la Covid-19.

#SantJordiDipta #TempsperLlegir

Veredicte del concurs

La Diputació de Tarragona ha volgut celebrar Sant Jordi 2021 amb un nou concurs a Facebook, Twitter i Instagram. Com a institució vinculada amb el foment de la cultura al territori, es va veure oportú aprofitar les noves tecnologies digitals per promoure la lectura entre la ciutadania. Per això es va demanar a les persones participants que compartissin aquelles publicacions literàries que els han acompanyat des de l’esclat de la pandèmia per COVID-19. Durant aquests mesos, tothom ha hagut de de disminuir la seva activitat social, i una bona manera d’afrontar-ho ha estat a través de la lectura.

En aquest sentit i per tal de promoure la participació, s'ha volgut premiar tres de les recomanacions rebudes (una per a cada mitjà social) amb un lot de llibres editats per la mateixa institució i vinculats amb la història, el patrimoni i la cultura de casa nostra. Les normes de participació i els criteris de selecció es van establir en les corresponents bases del concurs [disponibles més avall].

El sorteig es va realitzar el dilluns, 26 d’abril, entre totes les recomanacions rebudes a través de cada mitjà social. Per poder optar al premi calia esmentar un llibre, citant-ne l’autor o l'autora i l'editorial i complir les condicions de participació que es detallaven a les bases en funció del mitjà social des del qual es participava.

Sota aquestes premisses, el resultat del sorteig, realitzat per la unitat de Comunicació de la Diputació a través d’una aplicació informàtica, ha estat:

 • Facebook: Maite Morera, amb la seva proposta A les ciutats amagades, de Natàlia Cerezo, publicat per l'editorial Rata.
 • Twitter: @GemmaMaymo, amb les seves propostes Tardor i Hivern, d'Ali Smith, publicat per Raig Verd Editorial.
 • Instagram: @silvifont16, amb el llibre El mapa que em porta a tu, de J. P. Monninger, publicat per l'editorial Fanbooks.

Des de la Diputació es vol agrair la participació de totes les persones participants i el suport rebut en la difusió del concurs des d'altres perfils socials.

Tarragona, 28 d’abril de 2020

Condicions i bases generals

Temàtica del concurs

Conscients que arran de la situació epidemiològica viscuda des del mes de març del 2020, que ha fet que gran part de la ciutadania hagi estat més temps a casa o sense sortir dels seus municipis o comarques, moltes persones han redescobert aficions, entre elles la lectura. Aprofitant la Diada de Sant Jordi la Diputació de Tarragona vol promoure aquelles obres literàries que hagin ajudat a fer més portable la situació excepcional viscuda durant els darrers mesos. Per això, convida a compartir a través de les xarxes socials (Facebook, Twitter o Instagram) les lectures que els han acompanyat.

Premis

El premi consisteix en un lot de llibres editats per la Diputació de Tarragona. En total hi ha tres premis, un per a cada mitjà social on es realitza la campanya (Facebook, Twitter i Instagram). Cada un dels premis se sortejarà entre els participants de cada plataforma.

Legitimació de participació

Podrà participar en el present concurs qualsevol persona física, major de 14 anys, que compleixi les següents condicions:

 • A Facebook. En la publicació sobre el concurs que hi haurà destacada en el perfil de la Diputació de Tarragona a Facebook durant la setmana de Sant Jordi, la persona participant haurà d’afegir un comentari que contingui la següent informació:
  • El títol del llibre
  • L’autor o autora
  • I l'editorial
    
 • A Twitter. La persona participant haurà de fer un tuit des del seu perfil personal en el qual haurà d’incloure:
  • El títol del llibre
  • L’autor o autora
  • L'editorial
  • Les etiquetes #SantJordiDipta #TempsperLlegir
  • I citar el perfil de la Diputació a Twitter: @dipta_cat
    
 • A Instagram. La persona participant haurà de fer una publicació des del seu perfil personal en el qual haurà d’incloure:
  • El títol del llibre
  • L’autor o autora
  • L'editorial
  • Les etiquetes #SantJordiDipta #TempsperLlegir
  • I citar el perfil de la Diputació a Instagram: @dipta_cat
  • (La imatge de la publicació és lliure)

   També pot participar a través d’un simple comentari en la publicació sobre el concurs que hi haurà durant la setmana de Sant Jordi al perfil de la Diputació a Instagram, indicant les dades del llibre.

Termini

El termini de participació en el present concurs comença el 13 d’abril de 2021 a les 00:00 hores i finalitza el 25 d’abril de 2021 a les 23:59 hores.

Selecció dels guanyadors

La selecció dels guanyadors es farà de manera automàtica i aleatòria mitjançant una aplicació informàtica. Membres de la unitat de Comunicació de la Diputació de Tarragona seran els encarregats de recollir les propostes en cada mitjà social, a mesura que aquestes es vagin produint.

Promotor

La Diputació de Tarragona, amb domicili al passeig de Sant Antoni, 100, 43003 Tarragona i NIF P4300000I promou el sorteig «#SantJordiDipta #TempsperLlegir».

La finalitat del concurs és fomentar la lectura entre la ciutadania i afavorir la difusió d’aquelles publicacions literàries que han acompanyat a les persones participants des de l’esclat de la pandèmia per COVID-19. Durant aquests mesos, tothom ha hagut de de disminuir la seva activitat social, i una bona manera d’afrontar-ho ha estat a través de la lectura.

En el concurs hi podran participar totes les persones físiques que compleixin les condicions establertes en aquestes bases. Facebook, Twitter i Instagram no accepten ni avalen ni administren de cap manera la promoció.

Les presents bases estaran disponibles per als participants a la pàgina www.dipta.cat/ca/xarxes-socials

Condicions

 1. Les propostes de llibres que incompleixin les bases establertes, o que, fins i tot complint-les, puguin vulnerar drets personals, resultar ofensives, inoportunes o discriminatòries seran desqualificades. Queda reservat a la Diputació de Tarragona el dret de denunciar i demanar l'eliminació de la proposta.
 2. La inscripció al concurs implica que el participant tingui un compte en el mitjà social en el qual vol participar (Facebook, Twitter o Instagam) i que respecti les condicions establertes en cada cas (Condicions de Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms | Condicions de Twitter: https://twitter.com/es/tos | Condicions d’Instagram: https://help.instagram.com/478745558852511).
 3. Cada participant podrà fer tantes propostes de llibres com vulgui.
 4. No s'acceptaran propostes de llibres realitzades fora de les dates establertes a les condicions particulars del sorteig.
 5. Les opcions de configuració de privacitat dels perfils personals en els diversos mitjans socials poden condicionar la visibilitat de les publicacions i comentaris per part de la Diputació i, per tant, la seva inclusió en el concurs.
 6. El fet que la proposta de llibre tingui molts «m'agrada» o comentaris, no implicarà més possibilitats de guanyar.
 7. Els premis estan limitats a un premi per persona participant. Un participant que guanyi un premi en el sorteig corresponent a un dels mitjans socials de la promoció no podrà optar a un segon premi en el sorteig corresponent a un altre mitjà social.
 8. Els participants del concurs autoritzen la Diputació de Tarragona a compartir al seu lloc web www.dipta.cat i als seus perfils a les xarxes socials les publicacions participants del concurs, anomenant-ne el nom de l’autor en cada cas.
 9. Els guanyadors consenten que la Diputació de Tarragona pugui utilitzar amb fins publicitaris el seu nom i publicació en el material promocional relacionat amb aquesta campanya.
 10. L'acceptació del premi per part dels guanyadors suposa facilitar les dades que s'estimin necessàries per tal que la Diputació de Tarragona els pugui contactar. Aquestes dades han d'incloure, el nom complet, DNI i correu electrònic o número de telèfon.
 11. La participació en la present promoció suposa l'acceptació íntegra de les presents bases i la submissió expressa de les decisions interpretatives que de les mateixes efectuï la Diputació de Tarragona.

Protecció de dades de caràcter personal

Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs, que els continguts i comentaris que siguin publicats a les xarxes socials puguin ser compartits amb la resta d'usuaris. La participació en un concurs d'aquesta naturalesa suposa l'acceptació de les normes del mitjà social a través del qual es participa (Facebook, Twitter o Instagram). No és necessari cap registre previ, ni la Diputació de Tarragona recollirà cap dada d'inscripció, ja que la participació és pública. Exclusivament per l'operativa del lliurament del premi és necessària la recollida de dades personals del guanyador que seran tractades d'acord amb la normativa en matèria de protecció de dades en els termes i condicions expressats en la política de tractament de dades.

Drets d’imatge

Els participants autoritzen que el seu nom d'usuari i les fotografies remeses puguin ser publicades al web de la Diputació de Tarragona, en qualsevol dels canals oficials de comunicació de la Diputació i a les xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) en les quals tingui presència, sempre mantenint l'autoria de les imatges.

En el cas que les publicacions guanyadores hi apareguin fotografies amb menors d'edat, els seus autors es comprometen a aportar un document d'autorització de cessió de drets d'imatge signat per la mare, el pare o tutor legal del menor.

Es fa menció expressa al fet que Facebook, Twitter i Instagram no patrocinen, avalen, ni administren de cap manera aquesta promoció, ni estan associats a ella.

Acceptació de bases

La participació en la present promoció suposa l'acceptació íntegra de les presents bases i la submissió expressa de les decisions interpretatives que de les mateixes efectuï la Diputació de Tarragona.

Galeria d'imatges