Control Intern

Amb l'entrada en vigor del RD424/2017 de control intern dels ens locals, la Diputació de Tarragona acorda la configuració d'un nou model de la funció interventora. Hem elaborat la 'Guia de la funció interventora de la Diputació de Tarragona', per tal que els ens locals del Camp de Tarragona i de Terres de l'Ebre, així com qualsevol altre interessat, hi puguin accedir.

 

En aquesta secció podeu descarregar-vos:

  • Acord Plenari de la Diputació, de data 29 de juny de 2018, pel qual s'aprova el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i de control inherent a la presa de raó en comptabilitat dels drets i ingressos de la Diputació de Tarragona i de les entitats del seu sector públic subjectes a funció interventora.
  • Acord Plenari de la Diputació, de data 28 de setembre de 2018, pel qual s'aprova l'adaptació de l'Acord de Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018 a la Funció Interventora en règim de requisits bàsics establerta pel Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 29 de juny de 2018, i aprovació de nous requisits addicionals.
  • 'Guia de la funció interventora de la Diputació de Tarragona', que inclou la determinació dels expedients a sotmetre a la funció interventora i les fitxes d'aplicació adaptades a l'Acord del Consell de Ministres vigent, als requisits addicionals aprovats pel Ple de la Corporació.
  • Explicació de la Implantació Reial Decret 424/2017 de control intern a les entitats locals

 

  • control intern
Galeria d'imatges