Conveni Diputació - Fundació Bancària "La Caixa"

Conveni entre la Diputació de Tarragona i la Fundació Bancària "La Caixa" per la inserció sociolaboral de persones amb risc d'exclusió social i el desenvolupament d'actuacions de conservació de la biodiversitat amb l’objectiu de la protecció, promoció, conservació i millora del medi ambient, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre.

Els objectius específics de les actuacions són els següents:

 • Desenvolupar actuacions per a la conservació, defensa i promoció del medi ambient a l’àmbit territorial del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre
 • Actuar estructuralment sobre els sistemes naturals, de tal manera que s’incideixi positivament en els aspectes de la conservació, l’ús públic i la revitalització socioeconòmica
 • Afavorir la integració de col·lectius amb risc d’exclusió social
 • Donar a conèixer el patrimoni natural i la biodiversitat del  Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre 
 • Divulgar els resultats dels projectes i actuacions desenvolupats en el marc d’aquest conveni

I les actuacions que s'executaran fonamentalment actuen en:

 • Millora dels hàbitats forestals i prevenció d’incendis
 • Manteniment d’hàbitats d’interès
 • Millora dels espais fluvials, aiguamolls i formacions de ribera
 • Restauració d’àrees degradades
 • Millora de la connectivitat ecològica i paisatgística i preservació de la biodiversitat
 • Reforç del teixit econòmic i impuls de la formació laboral de la població local
 • Foment de la sensibilització ambiental mitjançant sistemes d’informació i formació
 • Potenciació de les actuacions que ajudin a reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera i d’altres actuacions que redundin en benefici de l’eficiència energètica
 • Implementació d’accions encaminades a la utilització d’energies renovables en les actuacions dutes a terme, per tal de contribuir, així, al desenvolupament i implantació d’aquestes energies.
Galeria d'imatges