Convenis

Informació

Des de la unitat es gestionen els convenis de col·laboració següents:

  • Convenis de col·laboració amb entitats educatives (IES, universitats, etc.) per a la realització de pràctiques als centres educatius de la Diputació
  • Convenis de col·laboració per a la realització de pràctiques dels alumnes de Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) dels centres d’ensenyament especial
  • Convenis amb institucions de caràcter educatiu
  • Conveni amb el Departament d’Ensenyament de finançament per al funcionament de les escoles de música, conservatoris de grau professional, escoles d’art i centres d’ensenyament especial de la Diputació