Cooperació

Informació

L’activitat de la Diputació de Tarragona, d’acord amb la missió de donar suport als municipis i comarques i en l’àmbit de la cooperació, s’ha materialitzat mitjançant la convocatòria de diverses línies de foment destinades al finançament d’activitats i projectes dels ens locals, amb les aportacions del Conveni Únic als consells comarcals i amb convenis de col·laboració amb altres administracions i ens públics.

  • PAM - Pla d’Actuació Municipal
  • PEIM - Programa Extraordinari d’Inversions i Manteniment
  • Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
  • Subvencions
  • Convenis
A qui es dirigeix: 
A tots els municipis