INFORMACIÓ EN RELACIÓ AMB EL CORONAVIRUS

Seguint les indicacions del Ministeri de Sanitat i del Govern de la Generalitat en relació amb les mesures de prevenció per contenir el virus SARS-CoV-2, la Diputació de Tarragona ha pres una sèrie de mesures. En aquesta pàgina trobareu recollida tota la informació en relació amb el Coronavirus

DECRETS | COMUNICATS | PREGUNTES MÉS FREQÜENTS | CONTACTE | MESURES PREVENCIÓ

 

Decrets

 

Comunicats

 

Preguntes més freqüents

A continuació responem les consultes més habituals derivades d'aquests canvis:

 

SI SOC UN AJUNTAMENT, QUÈ FAIG...

 • Si he de presentar sol·licitud o justificació en relació amb qualsevol subvenció?

No has de fer res atès que els terminis s'han suspès. Podràs presentar la documentació sense problemes un cop es reobrin els terminis.

 • Si ja he presentat documentació en relació amb una subvenció?

Com que els terminis s'han suspès, la tramitació de les subvencions s'iniciarà un cop es reobrin.

 • Si estic pendent de rebre els pagaments i bestretes per part de BASE?

La Diputació garanteix els serveis bàsics i continuarà fent aquests pagaments per evitar problemes de tresoreria als ens locals.

 • Si al meu terme municipal tinc una incidència relacionada amb la xarxa viària de la Diputació?

La Diputació garanteix el servei d'assistència amb un equip de persones que estarà de guàrdia per poder resoldre qualsevol incidència.

 • Si necessito publicar o consultar informació relacionada amb el meu ajuntament al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOP T)?

El BOP T es continuarà publicant amb normalitat. Les trameses es realitzaran de forma habitual. El canal de contacte exclusiu és el correu electrònic ebop@dipta.cat.

 • Si vull sol·licitar assistències al Servei d'Assistència Municipal (SAM)?

Pots sol·licitar-ho amb normalitat a través de la seu electrònica. No obstant això, no es garanteix que es pugui donar resposta en el termini habitual.

 • Si necessito contactar amb un secretari interventor?

Pots contactar amb ells, preferentment, per correu electrònic. Trobaràs les adreces de correu a l'e-SAM. En el correu que enviïs hauràs d'indicar un telèfon perquè puguin posar-se en contacte amb tu.

 • Si vull sol·licitar una assistència d'ACTIO?

Has d'enviar un correu electrònic a sam.actio@dipta.cat, tot indicant un número de telèfon perquè es puguin posar en contacte amb tu.

 • Si vull rebre una assistència de suport tècnic del SAM?

A l'e-SAM trobaràs els correus electrònics de les diferents unitats (suport comptable, jurídic, RLT, activitats, padró, medi ambient, salut pública, enginyeria, arquitectura...). Has d'enviar un correu electrònic indicant un número de telèfon perquè es puguin posar en contacte amb tu.
 

No hem resolt el teu dubte?

 

SI SOC UNA ENTITAT, QUÈ FAIG...

 • Si he de presentar sol·licitud o justificació en relació amb qualsevol subvenció?

No has de fer res atès que els terminis s'han suspès. Podràs presentar la documentació sense problemes un cop es reobrin els terminis.

 • Si ja he presentat documentació en relació amb una subvenció?

Com que els terminis s'han suspès, la tramitació de les subvencions s'iniciarà un cop es reobrin.

 • Si necessito publicar o consultar el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOP T)?

El BOP T es continuarà publicant amb normalitat. Les trameses es realitzaran de forma habitual. El canal de contacte exclusiu és el correu electrònic ebop@dipta.cat.

 • Si necessito presentar alguna documentació?

Els punts d'atenció al públic del Registre General de la Diputació romandran tancats. En cas de dubte et pots adreçar al Registre, a través del telèfon 977 296617 o per correu electrònic registregeneral@dipta.cat.
 

No hem resolt el teu dubte?

 

SI SOC UN PROVEÏDOR, QUÈ FAIG...

 • Si he presentat una factura d'un servei ja realitzat i justificat?

Tot i que s'han suspès els terminis, la Diputació treballa per agilitar els pagaments de les factures electròniques registrades. En cas de dubte, pots enviar un correu electrònic a comptabilitat@dipta.cat o trucar al telèfon 609587281.

 • Si he de presentar una factura d'un servei ja realitzat i justificat?

Pots presentar-la electrònicament amb normalitat. La Diputació treballa per tramitar els pagaments de les factures electròniques registrades. En cas de dubte, pots enviar un correu electrònic a comptabilitat@dipta.cat o trucar al telèfon 609587281.

 • Si estic pendent de la resolució de la tramitació d'un contracte?

Els terminis s'han suspès, i, per tant, es reprendrà la tramitació un cop es reobrin. Podràs presentar-ho un cop es reobrin.

No hem resolt el teu dubte?

 

COM A CIUTADÀ/ANA, QUÈ FAIG...

 • Si he de pagar una multa a BASE?

Ara per ara no has de fer res. Els terminis s'han suspès, així que podràs pagar-la un cop es reobrin.

 • Si necessito contactar amb les Escoles d'Art i Disseny, les Escoles i Conservatoris de Música i els Centres d'Educació Especial de la Diputació?

Els centres romandran tancats, però pots contactar-hi a través del telèfon, del correu electrònic i de les seves xarxes socials.

 • Si sóc un usuari de TINET i necessito assistència tècnica?

Pots sol·licitar assistència tècnica a través del formulari web que trobaràs a www.tinet.cat o a través del correu electrònic tecnics@tinet.cat.

 • Si formo part o estic interessat en alguns dels processos selectius convocats per la Diputació de Tarragona?

Tots els processos selectius estan aturats. Es reactivaran tant aviat com la situació ens ho permeti.

 •  Si necessito consultar el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOP T)?

El BOP T es continuarà publicant amb normalitat. 

 •  Si necessito presentar alguna documentació?

Els punts d'atenció al públic del Registre General de la Diputació romandran tancats. En cas de dubte et pots adreçar al Registre, a través del telèfon 977 296617 o per correu electrònic registregeneral@dipta.cat.

No hem resolt el teu dubte?

 

COM A ALUMNE/A O FUTUR ALUMNE/A DELS CENTRES D'EDUCACIÓ DE LA DIPUTACIÓ, QUÈ FAIG...

 • Si vull inscriure'm a les proves d'accés per als Cicles Formatius de Grau Superior d'Arts Plàstiques i Disseny?

Les inscripcions a les provés han quedat suspeses fins a nou avís. A la web www.dipta.cat/EstudiarArtiDisseny trobaràs tota la informació actualitzada.

 • Si vull inscriure'm a les proves d'accés a Grau Professional dels Conservatoris de Música de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa?

Les inscripcions es faran seguint les indicacions de la Generalitat de Catalunya. Pots mantenir-te informat a través de les pàgines webs del centres.

 • Si vull preinscriure'm per accedir a les Escoles de Música de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa?

Encara no s'ha obert el període d'inscripció per a les Escoles de Música. T'informarem a través de la pàgina web dels centres: ECM Tarragona, ECM Reus i ECM Tortosa.

No hem resolt el teu dubte?

 

Vies de contacte

Si tens algun altre dubte sobre les mesures aplicades, pots contactar amb la Diputació via:

 

Mesures de prevenció  

Degut a la situació excepcional per la pandèmia causada pel coronavirus (SARS-CoV-2), la Diputació de Tarragona ha pres mesures urgents amb l’objectiu de preservar la salut i contenir l'expansió del virus.

És important que aquests dies us mantingueu informats sobre l’evolució de la pandèmia, sobre les mesures de prevenció, les restriccions i les obligacions que cal compliu com a ciutadans i ciutadanes per tal de fer front al virus. Sempre us heu d’informar per mitjà de fonts oficials. Ho podeu fer al web de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Consulta els consells de /Salut per a l'Adminsitració local

Segueix les pautes de Salut per netejar i desinfectar la llar

Galeria d'imatges