Edició de publicacions de l'Arxiu

Informació

  • Descripció del servei: L’Arxiu General posa a disposició dels seus usuaris els recursos i les publicacions relacionades amb l'Arxiu i la gestió documental.
  • Descripció de les publicacions: L'Arxiu General edita periòdicament el Butlletí Cultural Informatiu BOLDUC, disposa de la Guia informativa dels serveis i fons documentals de l'Arxiu (2004), elabora i manté el Quadre de Classificació documental corporatiu (2012), es regula pel Reglament de l'Arxiu i el seu patrimoni documental (2001), elabora Instruments de descripció per localitzar fàcilment els documents que custodia i publica informació sobre la seva gestió ordinària: registre d'eliminacions, memòries d'activitat, etc.
A qui es dirigeix: 
Als usuaris externs: ciutadans en general i administracions.