El Pacte d'alcaldes i alcaldesses

La Diputació de Tarragona es va adherir al Pacte d’alcaldes i alcaldesses com a coordinadora territorial de la demarcació de Tarragona. El Pacte és una iniciativa de la Comissió Europea per contribuir a mitigar el canvi climàtic des del món local, amb la reducció d’un 40% d’emissions de CO2 l’any 2030.

La biomassa és una font d'energia verda
La biomassa és una font d'energia verda
 

Què és el Pacte d’alcaldes i alcaldesses?

El Pacte d’alcaldes i alcaldesses és la primera iniciativa de la Comissió Europea orientada directament a les autoritats locals i als ciutadans per treballar en la lluita contra el canvi climàtic. Consisteix en el compromís voluntari de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin de col·laborar en el compliment de la política energètica europea de reduir les emissions de CO2 en, com a mínim, un 40% l’any 2030, impulsant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.

Compromisos que se'n deriven de l’adhesió al Pacte

 1. Elaborar un inventari de referència d'emissions.
 2. Redactar un Pla d'acció per a l'Energia sostenible (PAES) del municipi.
 3. Elaborar un informe d'implantació biennal i un informe d'acció cada quatre anys.
 4. Adaptar les estructures del municipi, incloent-hi l'assignació de recursos suficients pel desenvolupament de les accions necessàries.
 5. Promoure activitats i involucrar la ciutadania i les parts interessades, inclosa l'organització del Dia de l’Energia.
 6. Difondre el missatge del Pacte per promoure l'adhesió d'altres municipis i la seva participació en els esdeveniments més importants.

Pla d'acció per l'energia sostenible (PAES)

El PAES és l’instrument clau del Pacte, i es tracta del pla que proposa les actuacions concretes en matèria d'energia, mobilitat, residus i aigua, per assolir els compromisos de reducció de gasos d'efecte hivernacle.

Àmbits d'actuació

La reducció d'emissions correspon a tot el municipi, per la qual cosa s'inclouen tots els sectors (serveis, domèstic, transport, residus), encara que s'exclou de l'àmbit d'actuació als sectors primari i industrial.

Metodologia

La Diputació de Tarragona ha desenvolupat una metodologia específica per portar a terme els PAES, que es basa i s'adapta a la metodologia establerta per l'Oficina del pacte d'Alcaldes de la Comissió Europea.
La Diputació de Tarragona, valida tots els PAES dels municipis de la seva demarcació amb els objectius següents:
 • garantir l'homogeneïtat dels PAES;
 • validar el compliment de la metodologia;
 • validar la coherència de resultats;
 • revisar els càlculs efectuats;
 • avaluar el grau de concreció de les accions.

Seguiment

Cada dos anys els municipis hauran de lliurar a la COMO un informe de l’estat d’implantació del PAES i cada quatre anys hauran de lliurar l’inventari de seguiment d’emissions (ISE). La Diputació de Tarragona donarà suport als municipis en forma d’assistència per al seguiment dels PAES, és a dir, per a l’elaboració i lliurament d’aquests informes.

El PACTE a finals de 2016

 • Un total de 118 municipis tarragonins s'han adherit al PACTE
 • 52 d'aquests municipis ja han presentat i aprovat Plans d'Acció, la resta estan en fase de redacció
 • Més de 365 edificis municipals s'han avaluat en termes energètics
 • 32 edificis disposen de certificat energètic i 48 l'estan tramitant
 • S'han realitzat més de 200 sessions de treball amb els ajuntaments participants
El Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía
Galeria d'imatges
 • Reunió d'inici de treballs de redacció dels PAES al Baix Camp
 • Reunió d'inici de treballs de redacció dels PAES a la Conca de Barberà
 • Reunió d'inici de treballs de redacció dels PAES a la Terra Alta
 • Reunió d'inici de treballs de redacció dels PAES al Baix Penedès
 • Sessió informativa a Tortosa: Impuls al Pacte d'alcaldes
 • Sessió informativa a Tortosa: Impuls al Pacte d'alcaldes
 • Sessió informativa a Tarragona: Impuls al Pacte d'alcaldes
 • Sessió informativa a Tarragona: Impuls al Pacte d'alcaldes
 • Reunió de treball del Pacte d'alcaldes