Escoles d'Art i Disseny

Informació

 

EAD Tarragona

L’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona (EADT) és el principal centre educatiu d’arts plàstiques, disseny i imatge de les comarques de Tarragona. Des del 1975 es troba ubicada a la Zona Educacional de la ciutat de Tarragona. Més de 400 alumnes cada curs poden accedir tant a formació reglada amb títols oficials, cicles formatius de grau superior de:

 • Joieria Artística
 • Arts aplicades al mur
 • Il·lustració
 • Fotografia
 • Animació
 • Gràfica Interactiva
 • Gràfica Publicitària.

I també cursos monogràfics i d’especialització en gravat, escultura, dibuix, pintura, etc .

L'EADT té caràcter d'escola pública, tant per la seva titularitat com pel seu esperit i servei als ciutadans. Tenim l'especificitat de ser un servei a la ciutadania en un context en què la major part de centres educatius d’art i disseny de Catalunya depenen d’altres organismes i entitats. La proximitat amb l'alumnat, l'esperit d'experimentació i creativitat, l'adequació a les demandes professionals relacionades amb l'art i el disseny són alguns dels nostres principals trets d'identitat.
 

Taller d'Art de Valls

El Taller d'Art de Valls, depenent de l'EADT, ofereix un espai de formació no reglada per a les persones amb inquietuds artístiques i formatives. Ubicada a l'edifici emblemàtic de l'antic Hospital de Sant Roc que data del 1562, ocupa un dels llocs més cèntrics de la ciutat de Valls. L'Escola Taller ofereix cursos dedicats al coneixement i pràctica de procediments pictòrics i tècniques escultòriques, facilitant l'adquisició del domini de les eines bàsiques per a la descodificació dels llenguatges visuals i l'expressió personal.

Contacte

EAD Reus

L'Escola d'Art i Disseny a Reus es va crear a finals dels anys setanta, com a ampliació de la de Tarragona. A l'actualitat, està ubicada al bell mig de la ciutat de Reus, al carrer del Vent. En un edifici rehabililtat i dissenyat per acollir l'Escola d'Art i l'Escola de Música de la Diputació a Reus

A l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Reus es pot cursar:

 • Arquitectura Efímera
 • Projectes i direcció d’obres de Decoració
 • Gràfica Audiovisual: Infografia 3D
 • Videojocs i entorns virtuals

 

EA Tortosa

L’Escola d’Art de la Diputació a Tortosa és centre formatiu del territori des de l’any 1952. Destinat originalment a l’ensenyament artístic, ha esdevingut amb els anys espai de dinamització social i cultural de les Terres de l’Ebre. L’espai desenvolupa actualment tres programes educatius:

 • Ensenyament especialitzat en art
 • Producció i difusió cultural
 • Conservació i restauració de béns culturals.

El centre programa cursos monogràfics que estan dirigits a aquelles persones interessades en formar-se i experimentar oficis, tècniques i llenguatges artístics, de temàtiques tant actuals com tradicionals. Aquests cursos no estan inclosos, per la seva singularitat, en cap pla d'estudis, i permeten una projecció i formació permanent de tipus professional

Treballem per la formació, la creació, el pensament, la cultura i el patrimoni.

 
 
A qui es dirigeix: 
A tota la ciutadania