Quan comença i acaba el termini de presentació de sol·licituds d’una borsa de treball?

El termini per a la presentació de sol·licituds per prendre part en el procés de constitució d’una borsa de treball comença l’endemà de la data de publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Ell termini acaba el dia assenyalat en el mateix anunci de la convocatòria de la borsa de treball.

Galeria d'imatges