Ordenances Fiscals

Informació

Data actualització 24/01/2018

Consulta aquí els models d'ordenances, aprovats per la Diputació de Tarragona, publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. L'Ordenança Fiscal General, l'Ordenança Fiscal Recàrrec IAE, l'Ordenança Fiscal Taxes, l'Ordenança Fiscal Preus Públics, l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per la prestació de serveis encomanats a BASE, l'Ordenança fiscal reguladora de la gestió censal de l'impost sobre activitats econòmiques i l'Ordenança Reguladora de Preu Públic.

Ordenances Fiscals Diputació de Tarragona 2019

  • Ordenances fiscals. Taxes i preus públics 2019. [PDF]
  • Taxes i preus públics de les Escoles de Música i Conservatoris. Curs 2019-2020 [PDF]
  • Taxes i preus públics de les Escoles d'Art i Disseny. Curs 2019-2020 [PDF]

Ordenances fiscals BASE 2019

  • Ordenança fiscal reguladora de les taxes per a la prestació de serveis encomanats a BASE [PDF]
  • Ordenança fiscal reguladora de la gestió censal de l'impost sobre activitats econòmiques [PDF]
  • Ordenança Reguladora del Preu Públic [PDF]