Gestió Administrativa

Informació

  • Suport administratiu al SAT
  • Convenis de cessió d'elements funcionals de carreteres i entre administracions sobre vials informes
  • Tramitació de projectes de carreteres
  • Tramitació de projectes d'edificis corporatius

Per a qualsevol queixa, suggeriment o consulta podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a:

 977 296 607 /  977 296 638

sat@dipta.cat

 
Qui ho gestiona: 
Gestió Administrativa
A qui es dirigeix: 
A tots els ciutadans beneficiaris de la xarxa viària de la Diputació