Gestió d'Espais Naturals

Informació

  • Gestió de l'Albereda de Santes Creus: l’Albereda de Santes Creus és un espai natural protegit, propietat de la Diputació de Tarragona, inclòs en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de la Generalitat de Catalunya, que destaca per la seva vegetació de ribera en contacte amb el riu Gaià, així com per la seva ubicació al peu del monestir de Santes Creus.
  • Gestió dels boscos del Castell d'Escornalbou: el bosc d’Escornalbou, d’una superfície d'unes 90 hectàrees, així com el castell-monestir d’Escornalbou (Baix Camp), són propietat indivisa entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona. Des de la Diputació de Tarragona es realitzen anualment actuacions de gestió i millora forestal per tal de mantenir adequadament la riquesa ecològica dels boscos existents, prevenir els incendis forestals, i valoritzar el ric patrimoni natural, cultural, històric i arquitectònic del castell i del seu entorn. En els darrers anys també s’han realitzat actuacions específiques de millora de la visita a l’entorn, com la millora de la seguretat i la inclusió de mobiliari en el camí dels Frares (que dona el tomb al castell i que és molt visitat) i la recuperació dels senders fins a la Font del Sarraí o fins la Font del Galàpad. També s’ha recuperat el camí i la font de Vilamanya.
  • Gestió dels boscos d'Aiguamúrcia: els boscos d’Aiguamúrcia, propietat de la Diputació, són un conjunt de quatre boscos situats al voltant del monestir de Santes Creus (Aiguamúrcia), amb un total de 50 hectàrees, i que comprenen el bosc de Sant Sebastià, el bosc de la Font de la Figuera, el bosc de les Forques, i el bosc de la Solana. La Diputació compta amb un Pla de Gestió Forestal per al manteniment i millora dels boscos, els quals es caracteritzen per un arbrat de pi blanc (Pinus halepensis) que formen part del mosaic agroforestal que envolta i conforma el paisatge del monestir de Santes Creus. Les actuacions silvícoles i de millora que es realitzen tenen com a objectiu la conservació dels valors naturals i forestals del bosc, la protecció del paisatge en l’entorn del monestir, afavorir la biodiversitat, la protecció front els incendis forestals i la introducció de la educació ambiental.
A qui es dirigeix: 
Al públic en general