Gestió forestal sostenible, una oportunitat

Els boscos aporten beneficis ambientals, econòmics i socials, però es caracteritzen, sobretot a les zones mediterrànies, per un creixement desordenat. La gestió i l'aprofitament forestals són una oportunitat de sostenibilitat i d'eficiència energètica per als municipis de la demarcació.

gestió forestal
gestió forestal

 

La Diputació de Tarragona promou i difon una gestió forestal sostenible a partir de l'ús de biomassa forestal generada per aquests boscos com una font energètica sostenible i com una oportunitat per al medi natural i per als nuclis de població.

La gestió forestal sostenible (GFS) permet gestionar i explotar els boscos i els terrenys forestals d’una manera i a un ritme que garanteix la millora i l’aprofitament responsable dels boscos. Es manté l’equilibri entre la biodiversitat, la productivitat, la capacitat de regeneració, la vitalitat i el potencial per complir amb les funcions ecològiques, econòmiques i socials. Alhora, es lluita contra el canvi climàtic amb accions d’adaptació (es frena l’amenaça davant els incendis forestals de gran magnitud) i de mitigació (les forests gestionades sosteniblement tenen més capacitat de fixació de CO2).

Programa de suport a les instal·lacions de calderes i xarxes de calor de biomassa en equipaments municipals (promoció de la biomassa local)

sitja biomassaLa Diputació de Tarragona treballa transversalment en la mitigació i l’adaptació als efectes del canvi climàtic, la implantació dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) i l’Agenda 2030 com a marc de referència dels programes i accions impulsats des del món local, amb l’objectiu de transformar el territori i de fer de la transició energètica i ecològica una prioritat, per enfortir les aliances amb la resta d’administracions públiques i amb la societat civil per avançar en l’acció climàtica.

L'emergència climàtica i la transició energètica són dos reptes que la Diputació es planteja, específicament, dins de l’àmbit del foment i ús de la biomassa com a energia renovable a través del Programa de suport a les instal·lacions de calderes i xarxes de calor de biomassa en equipaments municipals.

L’objectiu del programa és assolir una economia baixa en carboni i contribuir en la millora de l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic a través del treball en l’àmbit de la gestió de la biomassa i la conservació dels espais naturals de la demarcació, així com la vertebració dels plans específics per a la prevenció d’incendis forestals com a mesura principal per a l’adequada protecció i gestió forestal sostenible de les forests.

Amb l’ús de la biomassa com a recurs energètic s’adopten mesures per a mitigació i adaptació al canvi climàtic i alhora es contribueix a l’impuls de l’economia circular. És necessari la participació i la conscienciació dels governs locals i la ciutadania en l’ús de l’aprofitament de les energies renovables, netes i de proximitat, en aquest cas amb la biomassa com a protagonista.  

La valorització de la biomassa facilita la viabilitat de la Gestió Forestal Sostenible dels boscos:

  • Es valoritza la fusta de rebuig/trituració. El balanç econòmic per hectàrea gestionada millora.
  • D’un residu s’obté un producte amb ús energètic.
  • Es permet disminuir el risc d’incendi forestal i el risc de plagues forestals. Aquestes amenaces són clarament més evidents amb els efectes del canvi climàtic.
  • Es garanteix una preservació de les forests. Conserven el seu paper de prestadores de serveis als ecosistemes
  • Es sustenten i conserven les comunitats de flora i fauna (biodiversitat) i de retruc els paisatges rurals
  • S’augmenta la captació d’H2O en capçaleres de conca i es redueix l’erosió.

Fruit del programa neix el projecte “Xarxa de Calor de Proximitat” que permet a la Diputació crear un model propi de referència d’implantació i gestió d’instal·lacions de producció d’energia tèrmica a través de biomassa (en aquest cas, forestal) amb xarxes de calor.

La prova pilot del projecte, cofinançada pels fons FEDER de la UE en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eix 4; ha permès la instal·lació de 9 xarxes de calor dels municipis d’Alcover, el Montmell, Tivissa, Vandellòs i Hospitalet de l’Infant, Gandesa, Rasquera, la Fatarella, Horta de Sant Joan i la Sénia. Una fase inicial que ha suposat una inversió total de 2,1M d’€.

L’ús de la biomassa forestal, permet tancar el cicle dels recursos naturals
L’estudi de noves iniciatives pel foment de la biomassa vol anar més enllà de la generació d’un projecte o avantprojecte i treballa l’ús de les energies renovables a través de la biomassa en tota la seva cadena productiva (promoció de l’economia circular). L’objectiu és que neixin altres accions complementàries entre elles, que aconsegueixen una veritable sinèrgia entre la millora de la gestió dels terrenys forestals, la prevenció d’incendis, la creació de llocs de treball local amb la producció pròpia d’estella forestal, la utilització d’una energia propera i renovable i la millora ambiental.

Es treballa i es dona suport en projectes locals de gestió forestal sostenible i extracció de biomassa i de silvopastura i prevenció d’incendis forestals. Aquests projectes s’emmarquen en actuacions que es potencien des de la Diputació de Tarragona al territori en el marc de la lluita contra els incendis forestals (adaptació al canvi climàtic) i que permet la valorització de la biomassa forestal facilitant la viabilitat de la Gestió Forestal Sostenible (GFS):biomassa

  • Obertura de franges de protecció per incendis forestals en carreteres relacionat directament amb la gestió forestal sostenible.
  • Redacció dels plànols de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals en urbanitzacions, nuclis i edificacions aïllades.
  • Redacció dels plans d’autoprotecció conjunts (els DUPROCIM, en què s’inclouen els INFOCAT).
  • Línies d’ajuts per posada en funcionament instal·lacions tèrmiques alimentades amb biomassa a través de les convocatòries de subvencions per impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques.

 

 

 

Galeria d'imatges