Comissió Informativa de Projectes Europeus i Regió del Coneixement i TIC.

Informació

Àmbit de gestió:

Coneixement, estudi i dictamen per a la seva aprovació pel Ple o Junta de Govern en cas que aquesta exerceixi competències delegades pel Ple, de tots els assumptes de l'àmbit de competència de l’àrea de coneixement i qualitat i de tots els assumptes de l’àmbit de competència de la Unitat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement.

* Presa i raó de tots els decrets dictats en funció de la delegació de la Presidenta que afectin al seu àmbit de gestió.

President

Vocals titulars

Vocals suplents