Comissió Informativa dels Serveis d'Assistència al Territori

Informació

Àmbit de gestió:

Coneixement, estudi i dictamen per a la seva aprovació pel Ple o Junta de Govern en cas que aquesta exerceixi competències delegades pel Ple, de tots els assumptes de l’àmbit de competència del Servei d’Assistència al Territori.

* Presa i raó de tots els decrets dictats en funció de la delegació de la Presidenta que afectin al seu àmbit de gestió.

President - Pendent

Vocals titulars

Vocals suplents