Junta de Govern

Informació

La Junta de Govern és l’òrgan que assisteix a la presidenta en les seves funcions i s’encarrega de les atribucions delegades pel Ple de la Diputació i pel President. Formen part de la Junta de Govern: la presidenta i un nombre de diputats no superior a una tercera part del Ple, d’entre els quals, els vicepresidents.

 

Membres de la Junta de Govern: