Portaveus dels grups polítics

Els portaveus dels grups polítics representen el seu grup polític en els actes oficials i en les qüestions d’ordre i funcionament del Ple. 

Portaveus grups:

Grup polític Esquerra Republicana de Catalunya

Grup polític de Junts:

Grup polític del PSC-CP:

Grup polític de Ciutadans:

Galeria d'imatges