Presidenta

Informació

La presidenta és qui dirigeix el govern i l'administració de la Diputació.

És elegida pels diputats reunits en el Ple i assistida pels vicepresidents i pels diputats delegats.

----

Presidenta:

Il·lma. Sra. Noemí Llauradó Sans