1. Nòmina de presidents de la Diputació de Tarragona

Aquesta relació cronològica de presidents de la Diputació de Tarragona ha estat elaborada a partir dels llistats confegits, en el seu dia, pels responsables de Protocol, i de l’Arxiu, llistats que els presents autors han ratificat, comprobat, i en diversos casos àdhuc, corregit, mitjançant un pacient i exhaustiu repàs dels fons documentals pertinents (principalment, BOPT i Actes); també ha comptat amb l’inestimable ajut del professor Antoni Jordà i Fernández.

Convé aclarir, de bell antuvi, que de 1835 a 1881, el president de la Diputació era el governador civil, circumstància que explica amb tot detall A.Jordà . En aquest període trobem intitulat el càrrec com “Jefe Superior” (1822-1840), “Jefe Superior Político” (1841-1842), “Jefe Político” (1843-1847), i “Gobernador / civil” (1848-1881) . El 1881 la separació de funcions de cap del govern civil i de president de la Diputació es materialitza en dos càrrecs diferents. El president de la Diputació apareixerà sempre com a tal, llevat del període de la Comisaria delegada de la Generalitat (1931-1937), i dels anys posteriors a la Guerra Civil, en que apareixerà definit com a “Comisari Delegat”, i “Presidente de la Comisión Gestora”, respectivament.

En el següent llistat hem preferit ometre els presidents accidentals, puix que aquesta naturalesa jurídica resulta excessivament reiterativa i intrascendent, transitòria. Així mateix, per tal de no complicar-ne la lectura, ometem fonts documentals i les dates de dies i mesos, conformant-nos símplement amb la constatació de l’any.

NÒMINA DELS PRESIDENTS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Jacobo Gil Avalle1822
Marcelo Baeza1822
Francisco Bustamante1822
Agustí Roncali1822
Eugenio Tapia1833-1834
Antoni Satorras Iglesia1834-1835
Zenón Ausero1835
Juan López de Ochoa1835-1836
Joaquin Gómez1836
Antoni Satorras Iglesia1836
José de Pessino Butler1836
Antoni Garrigós1836-1837
José Melchor de Prat1837-1838
Francisco Alejandro Teruel1838
Enrique de Vedia1838-1839
Baltasar de Toda i de Tàpies1839-1840
Ciril Franquet1840
José Bérriz de Guzmán1840
José Antonio de Arespacochaga1840
Ciril Franquet1841-1842
Ramon de Keyser1843
Cristóbal Linares Butrón1843
Pedro López Chapi1843
Antonio Batlle1843-1845
José Rodríguez1845
Francisco Belza1845-1847
José Ainat1847-1848
José Maria de Montalvo1848-1849
Sebastián García Priego1849
Josep Aleu1849-1850
Josep Balcells1850
Rafael González Butrón1850
Agustín Álvarez Sotomayor1850
Josep Aleu1851
Rafael Humara y Salamanca1851-1852
Miguel Díaz1852-1854
Rafael Humara y Salamanca1854-1855
Feliciano Polo1855-1856
Félix Sánchez Fano1856-1857
Ildefonso López de Alcaraz1857
Vicent Balcells1857
Josep Monravà1857-1858
Pedro de Navascués1858
Joan de Ferrer i Duran1858-1859
Pedro de Navascués1859-1860
Joaquím d’Alberni1860
Pedro de Navascués1860-1861
Joaquím d’Alberni1861
Santiago Luís Dupuy1861-1863
Joaquím d’Alberni1862-1863
Federico Arias Pardiñas1863
Bernabé López Bago1863-1864
Francisco Morera1864
Eusebio Donoso Cortés1864
Bernabé López Bago1864
Benjamín Fernández Vallín1865
Salvador López Guijarro1865
Bernabé López Bago1866-1867
Baldomero de la Calleja y Piñeiro1867
Joaquin de Vera y Olazabal1867-1868
Josep Gassol y Porta1868
Mariano Rius Montaner1868
Feliciano Herreros de Tejada1868-1869
Pedro Massià1869-1870
Juan Manuel Martínez1869-1871
Tomás Aragonès1871
Manuel Bes Hediguer1871
Joan Palau Generés1871-1872
Antoni Kíes1872-1873
Antoni Estivill1873-1874
Ramon Miró Sol1874-1875
Antoni Sotorras Vilanova1875
Plàcid Maria de Montoliu1875-1877
Antoni Sotorras Vilanova1877-1881
Faustino A. Valledor1881
Lluís de Jover de Viala1881
Antoni Sotorras Vilanova1881-1882
Joan Casagualda Fontdevila1882-1883
Lluís de Jover de Viala1883-1884
Antoni Sotorras Vilanova1884-1888
Manuel Valls Vaquer1888-1890
Josep Batlle Vidal1891
Josep Orga Sans1891-1892
Carles Roig Rovira1892
Miquel Murall Monclús1892-1893
Ferran de Querol de Bofarull1893
Antoni de Magriñà1893-1894
Ferrán de Querol de Bofarull1894-1896
Xavier de Rabassa1896-1898
Ferran de Querol de Bofarull1898-1900
Víctor Josep Olesa Fonollosa1900-1901
Joan Huguer Vidal1901-1903
Estanislau Tell Bonanat1903-1905
Víctor Josep Olesa Fonollosa1905
Joan Vilà Bassa1905-1907
Anselm Guasch Robusté1907-1911
Antoni Estivill Llorach1911-1913
Josep Mestres Miquel1913-1915
Ramon Vidiella Balart1915-1917
Pere Lloret Ordeix1917-1919
Josep Montserrat Quadrada1919-1921
Anselm Guasch Robusté1921-1924
Josep M. Serrano García1924-1925
Manuel Guasch Monravà1925-1927
José A. López Bertrán1927
Manuel de Orovio Romeu1927-1930
Anselm Guasch Robusté1930-1931
Ramon Nogués Biset1931-1932
Domingo Piñana Homedes1932
Pere Cavallé Llagostera1932-1934
Lluís Pujol Font1934
Lluís Prunés Sató1934
Juli Castro Vázquez1934
Emili Vilà Àlvarez1934-1935
A.Soler?1936
Lluís Prunés?1936
J.Orgun?1936
José Grego Grego1938-1939
Eusebio Múgica Jaca1939-1942
Juan Vilanova Montaña1942
Joaquím de Querol Rius1943-1944
Josep Segú Parés1944-1948
Alberto Díaz de Brito i Antiaga1948-1951
Joan Noguera Salort1951-1952
Manuel Beguer Piñol1952
Enric Guasch Giménez1952-1961
Antoni Soler Morey1962-1965
Lluís Pujades de Frías1965-1966
Esteve Meseguer Gil1966-1967
Federico Gerona de la Figuera1967-1968
Josep Clúa Queixalós1968-1979
Francesc Cailà Mestre1979-1980
Josep Gomis Martí1980-1982
Joan Ventura Solé1982-1983
Josep Gomis Martí1983-1988
Joan M. Pujals Vallvé1988-1992
Josep Mariné Grau1993-2003
Joan Aregio Navarro2003-2007
Josep Poblet i Tous2007-2019
Noemí Llauradó Sans2019-