Impulsem l'economia circular i verda

Què és l'economia circular i verda?

És un model econòmic orientat a l'assoliment de sistemes de producció i consum més eficients i resilients, que busca preservar i optimitzar el valor dels recursos, com l'energia, l'aigua o el territori, alhora que fomenta el benestar humà i l'equitat social.

Com es concreta?

Hi ha moltes maneres de potenciar una economia circular i verda. A la Diputació realitzem diferents projectes i serveis que tenen com a eix vertebrador la potenciació d'aquesta manera de cuidar del planeta. Alguns exemples són:

  • Ús de les noves tecnologies per a una gestió més eficient de l'aigua i un major control de les fuites.
  • Foment de l'ús de biomassa forestal com a combustible d'esclafament. S'intervé en la gestió forestal, en la prevenció d'incendis, en l'estalvi energètic i l'eficiència mediambiental.
  • Accions per a la millora de l'eficiència energètica en l'enllumenat públic, es redueix el consum energètic, es minimitza la contaminació lumínica i es protegiex el cel nocturn.
  • Realització de Plans d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC), on s'estudia la millor manera de lluitar contra l'emergència climàtica en cada municipi.

Qui n'és el protagonista?

Els ens locals tenen un paper clau en l’impuls i la transició cap a un model econòmic més sostenible i circular, ja que a través de les seves competències poden incidir en el canvi de model. Des de la Diputació de Tarragona es realitzen més de 50 accions diferents relacionades amb l'Economia Circular i Verda, vinculades a la vegada amb l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

economia circular

 

Galeria d'imatges