Incidències a la xarxa local de carreteres

Dades de l’estat de les carreteres de la Diputació de Tarragona
Data darrera actualització taula 18/05/2021 08:05

Taula d'incidències

Incidència Carretera Denominació Tram PK Descripció
TV-3422
D'Alfara de Carles als Reguers.
Alfara de Carles-Reguers 0+000 a 9+000 Diverses millores a TV-3422. No iniciat
TV-7048
De Castellvell del Camp a Almoster.
Almoster 1+000 a 2+000 Condicionament de la carretera T-3231 d'Almoster a la Selva del Camp. Variant d'Almoster. Previsió fins 27-04-21
Amb restriccions de trànsit
TP-7401
De Porrera a la N-420.
Porrera 0+000 a 0+050 Millora d'un mur. Previsió fins el 10-05-21.
Amb restriccions de trànsit
TV-2021
De Vespella a la Nou de Gaià.
Nou de Gaià 2+200 a 4+933 Condicionament de la TV-2021 2º Fase. Previsió fins 12-01-2022.
Amb restriccions de trànsit
T-3231
D'Almoster a la Selva del Camp
La Selva del Camp 0+000 a 3+090 Condicionament de la carretera T-3231 d'Almoster a la Selva del Camp. Variant d'Almoster. Previsió fins 27-04-21
Tallada amb itinerari alternatiu senyalitzat
T-1110
De la T-330 al límit de província.
Lledó 0+000 a 3+412 Millores a la T-1110. Previsió fins 30-11-21.
Tallada amb itinerari alternatiu senyalitzat
TV-2441
De Santes Creus a Pontons.
Ranxos de Bonany 13+600 a 15+600 Millora d'un revol i millora de drenatge del PK 14+500 al 15+600 i millora de les proteccions al PK 13+600. Previsió fins 06-05-21